Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
TEKİRDAĞ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE AİT HEK ARAÇLARIN MÜBADELE İLANI
 
1-             Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne ait Hek ve Hurda taşıtların 4645 Sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin çıkartılan yönetmeliğin 38. maddesine istinaden mübadele yolu ile toplu olarak satışı yapılacaktır.
2-             Mübadele işlemine esas olacak değer kapalı teklifler alındıktan sonra en yüksek fiyat üzerinden açık artırma usulü ile belirlenecektir.
3-             Mübadelede Hek. Standart dışı, ihtiyaç fazlası olarak ayrılan 40 adet araç kullanılacaktır.
4-             Mübadele sonucunda alınacak yeni araçların marka ve modelleri idarece tespit edilecektir. Satılacak araçların bedelleri firma tarafından idarenin koordinesinde yeni araçların alındığı firmaya veya şirkete ödenecektir.
5-             Mübadele işlemi 15/11/2018 tarihinde Saat:14:00’da Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Yolu Caddesi Üzerinde bulunan Hizmet Binasının Toplantı Salonunda yapılacaktır.
6-             Mübadeleye katılacak isteklilerin 50,00 (Elli) TL karşılığından İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğünden Şartname Almaları Zorunludur. Geçici teminat bedeli olarak ise 17.100,00 TL. sı Tekirdağ Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırmak zorundadır.
7-             Taşıtlar görüldükleri duruma göre Mübadele edilecek, araç dosyalarında ve listelerde bulunan hususlar bilgi mahiyetinde olup; mevcut araç kusurlarından idare sorumlu değildir.
8-             Mübadele işlemi sonucunda alıcı ile idare arasında protokol yapılacak olup, protokoldeki hususlara taraflar uyacaktır.
           Sözleşme yapılacaktır. Ancak alınacak olan araçlar 15 (onbeş) gün içersin de Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne tek seferde             teslim edildiği taktirde sözleşme yapılmayacak ve kesin teminat alınmayacaktır.
9-             Mübadeleye katılan katılımcılar mübadele başlama saatinden en geç 5 dakika önce şartnamede belirtilen evrakları ve kapalı zarf içerisinde teklifini idareye teslim edecektir.
10-         Katılımcının mübadele işlemi için sunacağı ilk teklifine ait zarfının ağzı kapalı olacak ve zarfın arkasına “Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Araç Mübadelesi Teklif Zarfı” ibaresi yazılarak zarfın her iki yüzü katılımcı tarafından kaşelenip, imzalanacaktır.
11-         Mübadele işlemi ile ilgili geniş bilgi Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğüne ait 0282 261 20 94 ve 0505 318 59 00 ‘dan dâhili (64 15) numaralı telefonlardan alınabilecektir.
12-         Mübadelesi düşünülen taşıtların listesi; Tahmine Bedel: 570.000,00 TL. dir.
13-       Mübadeleye katılabilme şartları
a) Teklif mektubunu,
b) Verilecek mala ait tahmin edilen bedelin % 3’ü oranındaki geçici teminatı,
c) Tebligat adresini gösterir belgeyi,
ç) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini sunmaları zorunludur.
 
 
SIRA NO
PLAKASI
MARKASI
MODELİ
CİNSİ
DURUMU
ARAÇLARIN BULUNDUĞU YER
1
59A0038
Renault Clio
2004
Binek
Hek
İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
2
59A0043
Toyota
2004
Binek
Hek
İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
3
59A0134
Citroen Jumper
2000
Kamyonet
Hek
İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
4
59A0140
Renault 19
2001
Binek
Hek
İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
5
59A0192
Hyundai 1.3
2005
Binek
Hek
İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
6
59A0193
Hyundai accent
2005
Binek
Hek
İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
7
59A0199
Toyota
2005
Binek
Hek
İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
8
59A0201
Hyundai 1.3
2005
Binek
Hek
İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
9
59A0207
Ford Connect
2006
Kamyonet
Hek
İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
10
59A0209
Ford Connect 
2006
Kamyonet
Hek
İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
11
59A0221
Ford Connect
2007
Kamyonet
Hek
İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
12
59A0224
Hyundai
2007
Binek
Hek
İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
13
59A0225
BMW
2006
Motosiklet
Hek
İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
14
59A0226
Ford Connect
2007
Kamyonet
Hek
İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
15
59A0231
Toyota
2007
Binek
Hek
İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
16
59A0233
Ford Focus
2007
Binek
Hek
İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
17
59A0234
Hyundai 1.6
2007
Binek
Hek
İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
18
59A0236
R-Clio 1.4
2007
Binek
Hek
İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
19
59A0239
Ford Connect
2007
Kamyonet
Hek
İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
20
59A0242
Ford Connect
2008
Kamyonet
Hek
İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
21
59A0246
Ford Connect
2008
Kamyonet
Hek
İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
22
59A0250
Ford Transit
2008
Minibüs
Hek
İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
23
59A0255
Hyundai 1.3
2008
Binek
Hek
İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
24
59A0259
Hyundaı
2008
Binek
Hek
İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
25
59A0261
Ford Connect
2008
Kamyonet
Hek
İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
26
59A0262
Ford Connect
2008
Kamyonet
Hek
İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
27
59A0263
Ford Connect
2008
Kamyonet
Hek
İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
28
59A0267
Ford Connect
2008
Kamyonet
Hek
İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
29
59A0269
Ford Connect
2008
Kamyonet
Hek
İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
30
59A0272
Hyundai Accent
2008
Binek
Hek
İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
31
59A0282
Hyundai 1.6
2008
Binek
Hek
İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
32
59A0300
Renault  Megane
2009
Binek
Hek
İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
33
59A0307
Renault Megane
2009
Binek
Hek
İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
34
59A0309
Ford Connect
2010
Kamyonet
Hek
İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
35
59A0310
Ford Connect
2010
Kamyonet
Hek
İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
36
59A0327
Fiat Linea
2011
Binek
Hek
İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
37
59A0328
Fiat linea
2010
Binek
Hek
İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
38
59A0337
Fiat Doblo
2011
Binek
Hek
İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
39
59A0340
Hyundai 1.6
2011
Binek
Hek
İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
40
59A0345
Ford-Connect
2011
Kamyonet
Hek
İl Emniyet Müd. Arka Bahçesi
 
       
 
 
  • Pamer Akedemik Yayinlar Veri Tabanı
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Tekirdağ Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
  • TUBİM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER