Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Ana Sayfa

:

ÇERKEZKÖY İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇERKEZKÖY İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

           

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE)

1

Kaza Tespit Tutanağının tanzim İşlemleri

1.      Sürücü Belgesi ve Nüfus Cüzdanı

2.      Aracın Trafik ve Tescil Belgesi

3.      Aracın Sigortası

30 Dakika

2

Kaza Tespit Tutanağının taraflara verilmesi işlemleri

 1. Trafik kazasına karışan sürücü veya araç sahibinin kimliği ile müracaatı.

10 Dakika

3

Geçici olarak geri alınan sürücü belgesinin tekrar verilme işlemi

2.      Sürücü belge sahibinin T.C.Numarası.

3.      Alkol 2.defa da Sürücü Davranışları ve Geliştirme Eğitim belgesi

4.      Alkol 3. Kez ve üzerinde psikoteknik belgesi

5.      100 ceza puanında Trafik ve çevre eğitim belgesi

10 Dakika

4

Araç ve sürücülerin kontrol işlemleri

1.      Sürücü Belgesi

2.      Araç Trafik ve Tescil Belgesi

3.      Sigorta Belgesi

5 Dakika

5

Trafikten men edilen araçlar.

1.      Araç Sahibi veya vekilinin nüfus cüzdanı ve Sürücü Belgesi

2.      Araç Trafik ve Tescil Belgesi

3.      Araç şirket adına ise imza sirküsü

5-10 Dakika

6

Başka illerde men edilen araçlar için Muvafakat name verilmesi

1.      Araç sahibinin T.C.Numarası

2.      Araç şirket adına ise imza sirküsü

3.      Araç Ruhsat Bilgileri

5 Dakika

7

Ticariden Gayri Ticariye veya
Gayri Ticariden Ticariye Çevirme
İşlemleri

 1. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (İstenilen tüm belgeler
 2. 2918 S.K.T.K.19. Mad.ile K.Y.Trafik Yönetmeliğinin 28. Maddesine istinaden istenilmektedir.)
 3. Dilekçe
 4. Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği

10 Dakika

8

Yabancı Uyruklu Kişiler Adına
Tescilli Araçların Yurdumuzu
Terk İşlemleri

 1. MA-MZ grubu plakalar ile diplomatlara ve Nato'ya tahsis edilen araçlara
  işlem yapılır.(İstenilen tüm belgeler 2918 S.K.T.K.19. Mad.ile K.Y.Trafik
  Yönetmeliğinin 28. Maddesine istinaden istenilmektedir.)
 2. Beş adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
 3. Araca ait plakalar
 4. Araca ait tescil ve trafik belgeleri
 5. Dilekçe

20 Dakika

9

Kayıp Plaka ve Tescil Belgesi İşlemleri

 1. Dilekçe
 2. Kimlik Fotokopisi

5 dakika

10

Haciz, Rehin Kaldırma İşlemleri

 1. Takyidat (Rehin, Haciz) kaldırma yazısının aslı
 2. Dilekçe
 3. Kimlik Fotokopisi

5 Dakika

11

Basın Açıklaması ve İmza Standı

İşlemleri

 1. Mülki amirden havaleli dilekçe,
 2. Basın açıklaması metni,
 3. İmza kampanyası metni,
 4. Dağıtılacak ve asılacak pankart, döviz veya el ilanı örneği,

5 Dakika

12

Afiş ve Pankart Asma ile İlgili

İşlemler

 1. Mülki amirden havaleli dilekçe,
 2. Asılan afiş, pankart ve el ilanı örneği,

5 Dakika

13

İnsansız Hava Aracı İzni

 1. Mülki amirden havaleli dilekçe,
 2. İnsansız Hava aracı Pilot Sertifikası
 3. Uçuş yapılacak yerin koordinatları
 4. Kimlik Fotokopisi

15 Dakika

14

Gösteri, Tiyatro vb. izin işlemleri

 1. Mülki Amir havaleli dilekçe
 2. Kimlik fotokopisi
 3. Gösterinin Metni

15 Dakika

15

KABİS Sistemi Kayıt Müracaatı

 1. Dilekçe
 2. Kimlik Fotokopisi
 3. İş Yeri açma ruhsatı Fotokopisi
 4. Vergi levhası Fotokopisi

15 Dakika

16

Hırsızlık Olayları (İkametten, İş Yerinden, Otodan)

 1. Müracaat İfadesi,
 2. Çalınan eşyaya ait ruhsat, fatura belgeleri fotokopileri
 3. Vatandaşın talebi durumunda, olaya ait belgeler onaylanarak birer nüsha verilir.

1 (Bir) Saat

17

Kayıp Şahıs Müracaatı

 1. Müracaat Tutanağı
 2. Kayıp Şahsa ait iki adet fotoğraf
 3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 4. Kayıp şahsın eşkal bilgileri

25 (Dakika

18

Oto - Motosiklet Hırsızlığı

 1. Müracaat Tutanağı
 2. Araca ait tescil belgesi fotokopisi
 3. Vatandaşın talebi durumunda, olaya ait belgeler onaylanarak birer nüsha verilir.

25 Dakika

19

Şikayet Dilekçesi

 1. Dilekçe
 2. Kimlik Fotokopisi

5 Dakika

20

Bilgi Edinme

 1. Bilgi edinmek istediği konuya ilişkin dilekçe.
 2. Müracaat internet ortamından yapılmışsa, kimlik, adres ve telefon bilgilerini sisteme girmek.

30 Gün

21

Kimlik Bildirme

 1. FORM-1 ve FORM-2 ile birlikte Polis Merkezi Amirliğine müracaattı, belgenin onaylanması, bir suretinin vatandaşa verilmesi.

1 (Bir) dakika

22

Av Tüfeği Ruhsatnamesi İşlemleri (Satın Alma-Yenileme-Devir-Nakil-İptal)

 1. Dilekçe (Kaymakamlık Havaleli)
 2. Ruhsat Harcının ödendiğine dair dekont
 3. Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
 4. Yarım kapaklı karton dosya
 5. Yeni çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf
 6. Bulunduğu İl veya İlçe Merkezindeki Devlet Hastaneleri veya Aile Hekimlerinde alınacak Dr. Raporu ( Av tüfeği almasında ve kullanmasında ruhen, nörolojik ve bedenen sakınca olmadığı belirtilecek.)
 7. Vergi Dairesinden Vergi Borcunun olmadığına dair Belge

7 Gün

23

Kurusıkı Ses ve Gaz Tabancası Bildirim Belgesi

 1. Dilekçe
 2. Adli sicil belgesi
 3. Kimlik fotokopisi
 4. Satış belgesi ( Fatura )
 5. Kurusıkı gaz ve ses tabancası

30 Dakika

24

Silah Bulundurma Ruhsatı

 1. Dilekçe (Kaymakamlık Havaleli)
 2. Ruhsat Harcının ödendiğine dair dekont
 3. Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
 4. Yarım kapaklı karton dosya
 5. Yeni çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf
 6. Bulunduğu İl veya İlçe Merkezindeki Devlet Hastanelerinden alınacak Dr. Raporu ( Silah Bulundurmasında ruhen, nörolojik ve bedenen sakınca olmadığını belirtir heyet raporu.)
 7. Vergi Dairesinden Vergi Borcunun olmadığına dair Belge
 8. Silah Ruhsatı istek formu

7 Gün

25

Kamu Görevlisi Silah Taşıma Ruhsatı İşlemleri

 1. Dilekçe (Kaymakamlık Havaleli)
 2. Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
 3. Yarım kapaklı karton dosya
 4. Yeni çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf
 5. Vergi Dairesinden Vergi Borcunun olmadığına dair Belge
 6. Silah Ruhsatı istek formu
 7. Emekli olduğuna dair bakanlıkça verilen Belge (Emekli Kamu Mesubu İçin)
 8. Emekli Kimlik kartı aslı ve fotokopisi (Emekli Kamu Mesubu İçin)

7 Gün

26

Meslek Mensubu Silah Taşıma Ruhsatı İşlemleri

 1. Dilekçe (Kaymakamlık Havaleli)
 2. Ruhsat Harcının ödendiğine dair dekont
 3. Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
 4. Yarım kapaklı karton dosya
 5. Yeni çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf
 6. Bulunduğu İl veya İlçe Merkezindeki Devlet Hastanelerinden alınacak Dr. Raporu ( Silah Taşımasında ruhen, nörolojik ve bedenen sakınca olmadığını belirtir heyet raporu.)
 7. Vergi Dairesinden Vergi Borcunun olmadığına dair Belge
 8. Silah Taşıma Ruhsatı istek formu
 9. Yaptığı işten faal vergi mükellefi olduğuna dair belge
 10. Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge
 11. SGK çalışan işçi ve gün sayısını gösterir belge (50 ve üzeri Sigortalı İşçi Çalıştıran Şirketler için)
 12. SGK borcu yoktur yazısı
 13. SGK net satışları belirtir ciro belgesi (Cirodan dolayı Taşıma ruhsatı alacaklar için)
 14. Şirket ortaksa Silah taşıma ruhsatı alması için yönetim kurulu kararı
 15. Ticaret sicil gazetesi belgesi
 16. İmza sirküsü
 17. İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı ve vergi levhası fotokopisi
 18. Belediyeden iş deneyim belgesi (Mütahitler için)

7 Gün

27

Özel Güvenlik Taşıma Bulundurma Ruhsatı işlemleri

 1. Kaymakamlık Makamından Havaleli Yazı (Kişi, Kurum, Kuruluş ve Eğitim Kurumlarında Silahların Muhafazasından Sorumlu Kişinin Belirtilmesi Gerekiyor)
 2. Yenilenecek Özel Güvenlik Taşıma/Bulundurma Belgelerinin Fotokopileri
 3. Silahların Muhafazasından Sorumlu Kişi Özel Güvenlik Personeli ise Özel Güvenlik Kimlik Fotokopisi (Süresi Geçmiş İse Yenileme Sertifikası Fotokopisi)
 4. Devlet Hastanesinden Silah Taşıma Ruhsatı için Heyet Raporu
 5. 1 Adet son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraf
 6. Silahların Muhafazasından Sorumlu Kişinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 7. Silahların Muhafazasından Sorumlu Kişinin Nüfus Cüzdanı aslı ile birlikte bizzat müracaat etmesi gerekmektedir.

7 Gün

28

Yurt Dışı Giriş Çıkış Kaydı

 1. Dilekçe (Neden istediğine dair)

5 Dakika

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri

:Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü

 

İkinci Müracaat Yeri

:Çerkezköy Kaymakamlığı

İsim

: Murat SEVGİ

 

İsim

: Atilla Selami ABBAN

Unvan

: İlçe Emniyet Müdürü

 

Unvan

: Kaymakam

Adres

: İstasyon Mah. Hükümet Cad. No:44

 

Adres

: İstasyon Mah. Hükümet Cad Hükümet Konağı

Tel

: 02827269121

 

Tel

: 02827267980

Faks

: 02827261412

 

Faks

: 02827267981

E-Posta

: cerkezkoy@egm.gov.tr

 

E-Posta

: cerkezkoy@icisleri.gov.tr

 

 • Pamer Akedemik Yayinlar Veri Tabanı
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Tekirdağ Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER