Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Ana Sayfa

:

ÇORLU İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra
No
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRECİ (En Geç)
1
Şikayet ve Müracaat İşlemleri
Herhangi bir belge istenmemektedir. Gerekli işlemlerin yapılması için  ilgili birime veya kuruma yönlendirilmektedir.
30 Dakika
2
Panel, Konferans ve Bilgilendirme Programları Toplantı Talepleri
 Dilekçe
1 Saat
3
Güvenlik Hizmetlerine İlişkin talepler
Herhangi bir belge istenilmemektedir
30  Dakika
4
Şahısların Talebi Üzerine Emeklilik, Sağlık, YÖK, GSM Şirketleri, Konsolosluklar Ve Resmi Kurumların Talebi Üzerine Giriş-Çıkış Belgesi Düzenleme
1-Dilekçe,   (Büro Amirliğimizde matbuğ bulunmaktadır)
2-Nüfus Cüzdanı , Mavi Kart aslı ve Fotokopisi
3-Pasaport ve pasaport fotokopisi
4-Yabancı Kimlik (başka ülke vatandaşı olması durumunda)
5-Yabancı Pasaport  (başka ülke vatandaşı olması durumunda)
6-Resmi Kurum Talep Yazısı
 
Başvuru Yapıldıktan Sonra en erken 10/30 dakika en geç 8 saat, Resmi Kurumların Talep Yazısı 3 gün
5
Şikayet/Müracaat İşlemleri
Nüfus Cüzdanı istenmektedir.
1 Saat
6
Savcılık Şikayet Dilekçeleri ve Savcılık Talimat Evrakları
Nüfus Cüzdanı talep edilmektedir.
1-15 Gün
7
Mahkeme Talimat Evrakları
Herhangi bir belge istenilmemektedir.
1-15 Gün
8
Kimlik Bildirme İşlemleri
Form 2 ve Form 4 Belgesinden 2 nüsha istenmekte olup, bildirimi yapılan şahısların UYAP sorgulamaları yapılarak onaylanan suretlerden birer suretleri kendilerine teslim edilmektedir.
1 Gün
9
Denetimli Serbestlik ve Adli Kontrol İşlemleri
Denetimli Serbestlik ve Adli Kontrol altında bulunanların kayıt işlemleri esnasında Nüfus Cüzdanları istenmektedir.
5 Dakika
10
Tebliğ İşlemleri
Nüfus Cüzdanı talep edilmektedir.
1-15 Gün
11
Silah Zaptı, Yasal Varislere Tebliğ
Nüfus Cüzdanı talep edilmektedir.
1-15 Gün
12
Vasi Tayini
Sağlık Kurulu Raporu talep edilmektedir.
1-15 Gün
13
Aile İçi Şiddetle Mücadele Kapsamında Alınan  Koruyucu Tedbir Kararlarının Tebliği
Nüfus Cüzdanı talep edilmektedir.
1-15 Gün
14
Kendi Adına Nakil
1-Başvuru Dilekçesi
2- Adres değişikliği yapıldığına dair belge.(son 30 gün içinde)  
3-Vergi İlişik kesme belgesi (Satış ve Devir için Borcu yoktur yazısı) 30 Dakika  
4-Trafik Sigortası Aslı  
5- Eski Trafik Tescil Belgesi ve Plakalar  
6- Nakil Dosyası
30 Dakika
15
“M” Ve “T” Plakadan Hususiye Aktarma
1-            TÜV Tespit raporu
2-            Şahsın Dilekçesi
3-            Araç Tescil Belgesi ve Plakalar
5 Dakika
16
Sakınca Sorma
1-            Araç bilgilerinde hata var ise. ( ilgili trafik Şubesinden) 
15 Dakika
17
Haciz Kaldırma
1-            Haciz Kaldırma Evrakının Aslı
2-            Evrakın Elden Takipli Olması Durumunda (Alacaklı Veya Borçlu Tarafından Kapalı Zarf İçerisinde Kimlik Fotokopisi Onaylı)  
3-            Avukatlar Tarafından Getirilmesi Durumunda (Vekâletnamesi Bulunmak Ve Baroca Düzenlenmiş Avukatlık Kimliği Kontrol Edilmek Suretiyle Kabul Edilmektedir.)
4-            İlgili Kurum Görevlisinin Zimmet Defteri İle Teslim Etmesi
10 Dakika
18
Rehin Kaldırma İşlemi
1-            Araç Sahibinin Rehin Kaldırma Yazısını Elden Getirmesi Durumunda “Bankaca Düzenlenen Ve Noterce Tasdiklenen Beyannameye İstinaden Rehin Şerhleri Kaldırılabileceği Gibi,
2-            İlgili Banka Şubesinin İbranameleri İmzalamaya Yetkili Personelinin İmza Sirkülerinin Ekleneceği İadeli Taahhütlü Posta Yoluyla Gönderilmesi, 
3-            Kendi Görevlileri Tarafından Elden Teslim Edilen Rehin Kaldırma Yazılarına İstinaden De Rehin Şerhleri Kaldırılabilecektir. “Rehin Kaldırma Yazılarının Banka Görevlilerince Elden Getirilmesi Halinde, Getiren Görevlinin Kimlik Tespiti Yapıldıktan Sonra Yazı Teslim Alınacaktır.”  
5 Dakika
19
Geri Alınan Sürücü Belgesi Teslimi
1.  1.Kez Alkolden; 6 Ay Sonunda Sürücü Belge Sahibi Nüfus Cüzdanı İle Müracaat Ederek Tutanak Karşılığı Şahsa Teslim Edilir.
2.  2.kez Alkolden; 2 Yıl Sonunda Sağlık Bakanlığınca Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitiminden Sertifika Ve Nüfus Cüzdanı İle Müracaat Ederek Tutanak Karşılığı Şahsa Teslim Edilir.
3. 3.Kez Alkolden; Mahkeme Kararı 5 Yıl Sonunda Psikoteknik Değerlendirmeye Ve  Psikiyatri Muayenesine Tabi Tutulur, Bu Değerlendirme Sonucunda Durumu Uygun Olan Sürücü Belge Sahiplerine Nüfus Cüzdanı İle Birlikte Tutanak Karşılığı Teslim Edilir.
4. Sürücü Belge Sahipleri Vekalet İle Sürücü Belgelerini Almak İstemeleri Durumunda, Vekaletin Noter Tasdikli Ve Vekalette  “Sürücü Belgemi Alabilir” İbaresinin Bulunması Gerekmektedir.
10 Dakika
20
Trafikten Men Edilen Araçların Teslimi
1. Araç 23. Ve 91.Maddeden Trafikten Men Edilmişse; Araç Sahibi Aracın Ruhsatları, Sigortası Ve Nüfus Cüzdanı İle Birlikte Müracaat Eder. 
2. 20/1-E Maddeden Trafikten Men Edilmişse, Trafik Tescil Ve Denetleme Büro Amirliğinden Alıcı Adına Çıkarılan Ruhsatlarla Birlikte Nüfus Cüzdanı İle Müracaat Eder.
3. 34.Maddeden 2.Kez Men Edilerek Tescil Belgesine El Konulmuşsa; Ruhsat Sahibi Aracının Muayenesini Yaptırarak Trafik Belgesi Ve Nüfus Cüzdanı İle Müracaat Eder.
4. 4-25.Maddeden Trafikten Men Edilmişse; Trafik Tescil Ve Denetleme Büro Amirliğinden Faturada Belirtilen  Alıcı Adına Çıkarılan Ruhsatlarla Birlikte Nüfus Cüzdanı İle Müracaat Eder.
10 Dakika
21
Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi İşlemleri
( İlk müracaat )
1-           Kaymakamlık Makamı’na dilekçe
2-           Altı adet renkli vesikalık fotoğraf,  (Son altı ay içinde çekilmiş olacak)  
3-           Aile Hekiminden alınacak Sağlık Raporu
4-           Vergi Dairesinden harç makbuzu   (2018 yılı itibariyle, 35.70 TL.)
5-           Başvuru sahipleri adlarına müracaat tarihi itibariyle son 15 (on beş) gün içerisinde alınmış, 6183 Sayılı Kanunun 22/A bendi kapsamında 2000 (ikibin) Lirayı aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığını gösterir belge getirilecek.
6-           Parmak izi (Büromuzda alınmaktadır)
3-30 Gün
22
Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi İşlemleri
( Yenileme işlemlerinde )
1-           Kaymakamlık Makamı’na dilekçe
2-           Altı adet renkli vesikalık fotoğraf,  (Son altı ay içinde çekilmiş olacak)  
3-           Aile Hekiminden alınacak Sağlık Raporu
4-           Vergi Dairesinden harç makbuzu   (2018 yılı itibariyle, 35.70 TL.)
5-           Başvuru sahipleri adlarına müracaat tarihi itibariyle son 15 (on beş) gün içerisinde alınmış, 6183 Sayılı Kanunun 22/A bendi kapsamında 2000 (ikibin) Lirayı aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığını gösterir belge getirilecek.
6-           Eski ruhsatın aslı
7-           Ruhsatta kayıtlı tüfeklerin tespiti yapılmak üzere getirilmesi 
3-30 Gün
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
İlk Müracaat Yeri       
:
ÇORLU İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
İkinci Müracaat Yeri
:
ÇORLU KAYMAKAMLIĞI
İsim
:
Serdar KURTOĞLU
İsim
:
Cafer SARILI
Unvan  
:
İlçe Emniyet Müdürü
Unvan  
:
Kaymakam
Adres
:
Alipaşa Mah. Omurtak
Cad. No: 11 Çorlu/TEKİRDAĞ
Adres
:
Alipaşa Mah. Taşkent
Cad. No: 28 Hükümet Konağı Kat:3 Çorlu/TEKİRDAĞ
Tel.
:
0282 673 24 93 (5 Hat)
Tel.
:
0282 651 10 01 – 0282 653 93 52
Faks
:
0282 673 29 39
Faks
:
0282 651 90 20
e-Posta
:
Corlu155@egm.gov.tr
e-Posta
:
corlu@icisleri.gov.tr
  • Pamer Akedemik Yayinlar Veri Tabanı
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Tekirdağ Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
  • TUBİM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER