Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Ana Sayfa

:

Silah Ruhsat

 

SİLAH VE PATLAYICI MADDELER HİZMET STANDARTLARI
 
 
SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI
 
 
SIRA
NO
 
HİZMETİN ADI
 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAN GÜVENLİĞİ NEDENİYLE SİLAH TAŞIMA RUHSATI VERİLEBİLECEKLERİN İŞLEMLERİ
 
91/1779 Karar Sayılı   Yönetmeliğin, (7). Maddesine göre “CAN GÜVENLİĞİ NEDENİYLE”  silah taşıma ruhsatı verilebilecekler
1- Valilik Makamı'na dilekçe
(Müracaatlar bizzat yapılacaktır )
(Hibe devirlerinde; devir edene ve devir alana ait ayrı ayrı müracaat dilekçeleri )
(M.K.E. Kurumundan satın alınacaksa, ayrıca belirtilecek. )
2- Dört adet vesikalık fotoğraf
(Son altı ay içinde çekilmiş olacak)
3- Devlet Hastanesinden Sağlık Kurulu Raporu
4- Vergi Dairesinden harç makbuzu
Şubemizden üst yazı alınacaktır. (2015 yılı itibariyle, 3.735.5 TL , Harca Tabi Olunması Durumunda Yatırılacaktır)
5- Parmak izi ve fotoğraf kayıt formu (Parmak izi Şubede alınacak)
6-Yukarıda yazılı belgeler haricinde, 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin,  (7). Maddesi hangi bendine göre talepte bulunuluyor ise;
(a)bendi: Can güvenliğinin hangi nedenle tehlike içinde olduğu belirtiliyor ise bunu gösteren belgeler,
(b)bendi: Şehitlik durumunu gösteren belge ve Veraset ilamı
(c) bendi: Koruma altına alındığına dair yazı ve Bakanlığın muvafakat olduğuna dair belge/belgeler müracaat sahibi tarafından getirilecektir.
 
 
 
 
 
 
 
30  gün
 
 
 
 
 
02
 
 
 
SİLAH SATIN ALMA BELGESİ
1- Valilik Makamı'na dilekçe
( M.K.E. Kurumundan satın alınacaksa, ayrıca belirtilecek. )
2-Valilik Olur yazısı alındıktan sonra, Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü tarafından tanzim edilerek bir sureti müracaatçıya verilir.
- Evrakın geçerlilik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren bir yıldır.
 
 
 
20 gün
 
 
 
03
EMNİYET GENEL
MÜDÜRLÜĞÜNE
SİLAH HİBE İŞLEMİ
1- Valilik Makamı'na dilekçe
(Müracaatlar bizzat yapılacaktır )
2- Hibe edilecek silah
3- Silah ruhsatının aslı
 
 
1 saat
 
 
 
04
MERMİ SATIN ALMA BELGESİ
(CAN GÜVENLİĞİ NEDENİYLE SİLAH TAŞIMA RUHSATI)
1- Valilik Makamı'na dilekçe
2- Silah ruhsatı fotokopisi
 
1 gün
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05
 
 
PATLAYICI MADDE SATINALMA VE KULLANMA İZİN BELGESİ İŞLEMLERİ
 
 
1- Valilik Makamı'na dilekçe
(Müracaat Şirket Yetkilisi veya Şirket Tarafından Atanan Sorumlu Kişi Tarafından Yapılacaktır.)
2- Depolama izin Belgesi
3- Depo tespit tutanağı ( izin belgesinin yenilenmesinde)
4- Depolama İzin Belgesi ve En Son Depo Denetleme Formu.
5- Patlayıcı Madde İhtiyaç raporu (Valiliğimiz tarafından Olur’u bulunan Mühendis tarafından düzenlenir)
6- Taahhütnameler (Şirket yetkilisi, nakilci ve ateşleyicilere ait)
7- Ateşleyici Yeterlilik Belgesi (Noter tasdikli)
8- İşe Dair Belgeler
- Maden sahası kuruma ait ise, ruhsat ile birlikte kurum onaylı yazı.
- Maden sahası başkasına ait ise, patlayıcı kullanabilmesine ilişkin bilgileri de içeren noter onaylı Sözleşme
- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığından alınacak olan ilgili sahada patlayıcı madde kullanılmasında sakınca olmadığına dair yazı.
9- Patlayıcı Madde Depo Muvafakatnamesi
(Süre ve miktar belirtilmek suretiyle noterde düzenlenmeli)
10- Başvuru tarihi itibariyle geçerli olan Tehlikeli Maddeler Ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesinin aslı veya noter onaylı örneği
(Şirket adı, Faaliyet/riziko adresi, faaliyet konusunu içerecek, bilgiler patlayıcı maddeler ve kullanımına yönelik olacaktır ve bu faaliyetlerinden dolayı üçüncü kişilere verecekleri zararların tazminini de içeren)
11- Eski izin belgesinin aslı (yenilemelerde)
12- Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi/Oda  kayıt Belgesi – Şirket Yetkililerinin İmza Sirküleri
13- Şirket Tarafından Sorumlu Kişi Olarak Atanan Kişinin İki Adet Fotoğrafı, Patlayıcı Madde İşlerinde Uğraşmasında Psikolojik, Nörolojik Ve Fiziki Rahatsızlığı Bulunmadığına Dair Sağlık Raporu  (Aile Hekimliği Raporu da kabul edilmektedir.)
14- Nakilcilerin Güvenlik Belge fotokopileri
Dosyadaki evraklarının tam olması halinde, yerel tahkikatlar ve yapılacak işleme göre 15 gün
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06
PATLAYICI MADDE SATINALMA VE SATIŞ İZİN BELGESİ İŞLEMLERİ
 
1- Valilik Makamı'na dilekçe
2- İşyeri kendi mülkiyeti ise tapu aslı ve fotokopisi İşyeri kira ise noter kanalıyla onaylanmış en az üç yıllık kira kontratı ve işyerinin tapu fotokopisi
3-“2521 Sayılı Kanun Kapsamındaki Av Tüfekleri Bulundurmasında ve Satmasında Psikolojik, Nörolojik Ve Fiziki Bakımdan Bir Sakınca Olmadığını” Belirten Sağlık Raporu (Aile Hekimi Raporu da Geçerlidir.)
4- Dört Adet Vesikalık Fotoğraf
5-87/12028 Karar Sayılı Tüzük ile İlgili Mevzuat Hükümlerine Uymayı Taahhüt Ettiği ve Doğacak Kanuni Sorumluluğu Üstlendiğine Dair İşyerinin Adresini ve Unvanını İçerir Noterden Verilmiş Taahhütname
6- Başvuru tarihi itibariyle geçerli olan Tehlikeli Maddeler Ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesinin aslı veya noter onaylı örneği
(Şirket adı, Faaliyet/riziko adresi, faaliyet konusunu içerecek, bilgiler patlayıcı maddeler ve kullanımına yönelik olacaktır ve bu faaliyetlerinden dolayı üçüncü kişilere verecekleri zararların tazminini de içeren)
7- Belge Yenilemelerinde Eski Belgenin Aslı
Dosyadaki evraklarının tam olması halinde, yerel tahkikatlara göre 15 gün
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07
ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK
BELGESİ İŞLEMLERİ
(A,B,C Sınıfı)
 
1- Valilik Makamı'na dilekçe
2- Dört adet vesikalık fotoğraf
3- Ateşleyici Yeterlilik Belgesi almasında psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlığı bulunmadığına dair Sağlık Raporu  (Aile Hekimliği Raporu da kabul edilmektedir.)
4- Öğrenim durumunu gösteren (En az ilkokul mezunu olmak) belge aslı veya noter onaylı örneği
5-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
6-Belge Sınıfına göre sınavın yapıldığı yıl sınavdan önce Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenen sınav ücreti başvuru öncesinde yatırtılmaktadır.
7- Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Talep Formu (EK-17) Müdürlüğümüzde Doldurulacaktır.
8- Sınav tarihleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.ozelguvenlik.pol.tr.  İnternet adresinden ulaşılabilmektedir.
Sınav Sonuçlarının Açıklanması Sonrası 1 Hafta
 
 
 
 
 
 
08
PATLAYICI MADDE NAKİLCİ GÜVENLİK BELGESİ İŞLEMLERİ
1- Valilik Makamı'na dilekçe
2- Dört adet vesikalık fotoğraf
3- Patlayıcı Madde Nakilci Güvenlik Belgesi almasında psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlığı bulunmadığına dair Sağlık Raporu  (Aile Hekimliği Raporu da kabul edilmektedir.)
4-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 
10 Gün
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09
SATICILIK (BAYİLİK) BELGESİ İŞLEMLERİ
(AV BAYİİ)
1- Valilik Makamı'na dilekçe
2- İşyeri kendi mülkiyeti ise tapu aslı ve fotokopisi İşyeri kira ise noter kanalıyla onaylanmış en az üç yıllık kira kontratı ve işyerinin tapu fotokopisi
3-“2521 Sayılı Kanun Kapsamındaki Av Tüfekleri Bulundurmasında ve Satmasında Psikolojik, Nörolojik Ve Fiziki Bakımdan Bir Sakınca Olmadığını” Belirten Sağlık Raporu (Aile Hekimi Raporu da Geçerlidir.)
4- Dört Adet Vesikalık Fotoğraf
5-2521 Sayılı Kanun Hükümleri ile İlgili Mevzuat Hükümlerine Uymayı Taahhüt Ettiği ve Doğacak Kanuni Sorumluluğu Üstlendiğine Dair İşyerinin Adresini ve Unvanını İçerir Noterden Verilmiş Taahhütname
6- Başvuru tarihi itibariyle geçerli olan Tehlikeli Maddeler Ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesinin aslı veya noter onaylı örneği
(Şirket adı, Faaliyet/riziko adresi, faaliyet konusunu içerecek, bilgiler patlayıcı maddeler ve kullanımına yönelik olacaktır ve bu faaliyetlerinden dolayı üçüncü kişilere verecekleri zararların tazminini de içeren)
7- Belge Yenilemelerinde Eski Belgenin Aslı
Dosyadaki evraklarının tam olması halinde, yerel tahkikatlara göre 15 gün
 Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
 
İlkMüracaat Yeri
:Silah ve Patlayıcı Maddeler
Şube Müdürlüğü
İkinci Müracaat Yeri
:Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü
İsim
:Koray ÇAKAR
İsim
:Serkan ÜSTÜN
Unvan
:Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürü
Unvan
:İl Emniyet Müdür Yardımcısı
Adres
:Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü
Adres
:Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü
Tel
:0282 261 20 94 (5460)
Telefon
:0282 261 20 94 (5852)
Faks
:0282 261 53 87
Faks
:0282 261 53 87
e-posta adres
e-posta adresi  :tekirdagruhsat@egm.gov.tr
 

 

 

  • Pamer Akedemik Yayinlar Veri Tabanı
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Tekirdağ Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
  • UPEM
  • TUBİM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER