Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Ana Sayfa

:

TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

HURDA İŞLEMLERİ

((7020 SAYILI KANUN A GÖRE MEVCUT OLMAYAN ARAÇLAR ))

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

AÇIKLAMA

TAMAMLANMA SÜRESİ

 

GERÇEK KİŞİ

1- Müracaat formları Trafik Şubece verilecek

2-3 adet ek 1 müracaat formu.

3-Ek-9 belgesi Araç sahibi yada mirasçıları tarafından görevli memur önünde veya Noterde imzalanacaktır

 

          Müracaatlar, öncelikle Noterler Birliğine bağlı herhangi bir noterliğe yapılacak, noterlikçe işlem yapılamaması halinde işlem yapılamama nedeni belirtilen yazıya istinaden müdürlüğümüzce işlem yapılacaktır.

           Birimimizden verilecek olan belge ile ilgili vergi dairesine vergilerin 1/4 ü yatırıldığını gösteren belgeden sonra araç kayıtları kapatılır.

30 dakika

TÜZEL KİŞİ

1-Ticaret Sicil gazetesi

2- İmza Sirküleri

3- Faaliyet belgesi

3- Şirket yetkilisi veya vekâletli vekili

 

 

 

(7020 SAYILI KANUN A GÖRE İL ÖZEL İDARE VE MKE TESLİM EDİLECEK ARAÇLAR )

GERÇEK KİŞİ

1- Müracaat formları Trafik Şubece verilecek

2-3 adet ek 1

3- Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri ile plakalar Varsa

 

         Müracaatlar, öncelikle Noterler Birliğine bağlı herhangi bir noterliğe yapılacak, noterlikçe işlem yapılamaması halinde işlem yapılamama nedeni belirtilen yazıya istinaden müdürlüğümüzce işlem yapılacaktır.

        Aracın teslim edildiği kurumdan alınacak araç teslim belgesi Trafik Tescil Şube müdürlüğüne teslim edildikten sonra araç kayıtları kapatılır

30 dakika

TÜZEL KİŞİ

1-Ticaret Sicil gazetesi

2- İmza Sirküleri

3- Faaliyet belgesi

3- Şirket yetkilisi veya vekâletli vekili

 

 

 

 

AD VE SOYAD VE TİCARİ UNVANA GÖRE TESCİL İŞLEMLERİ

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

AÇIKLAMA

TAMAMLANMA SÜRESİ

GERÇEK KİŞİ

 

1-Araç Faturalı ise, Yeni kayıt işlemi için uygulanan tescil işlemleri uygulanır.

2-Araç Şubemize tescilli ise, dilekçe ile müracaat edilir.

3-Araç başka İl’den nakil geliyor ise, nakil araçlar için yapılan tescil işlemleri uygulanır

4-T.C Ziraat Bankası Trafik Hizmetleri geliştirme fonuna aktarılmak üzere Memur maaş katsayısı x100000 +%18KDV yi ödediklerine dair makbuz istenir.

5-Araç tescilli ise araca ait Trafik ve Tescil belgeleri ile plakalar

 

30 dakika

TÜZEL KİŞİ

1-Ticaret Sicil gazetesi

2- İmza Sirküleri

3- Faaliyet belgesi

4- Şirket yetkilisi veya vekâletli vekili

 

 

GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ İŞLEMLERİ

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 

AÇIKLAMA

TAMAMLANMA SÜRESİ

 

GERÇEK KİŞİ

1- Dilekçe (Aracın kanuni sahibi veya temsilcisi)

2- Tüvtürk Muayene istasyonunca onaylanmış muayenesinin ve araca ait geçerli zorunlu trafik sigortası yaptırılmış olması,

3- Harç makbuzu(2018 yılı için 266,60Tl.)

4- Araç sürücüsüne ait sürücü belgesi

 

 

30 dakika

TÜZEL KİŞİ

1-Ticaret Sicil Gazetesi

2-İmza Sirküleri

3-Faaliyet belgesi

4-Şirket yetkilisi veya vekili

               

 

 

 

TEK PLAKA ZAYİ İŞLEMLERİ

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 

AÇIKLAMA

TAMAMLANMA SÜRESİ

 

GERÇEK KİŞİ

1- Dilekçe (Aracın kanuni sahibi veya temsilcisi)

 

         Zayi edilen belge KİHBİ ye işlenip, plaka fişi müracaat sahibine teslim edilerek Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığına yönlendirilir

10 dakika

TÜZEL KİŞİ

1-İmza Sirküleri

2-Faaliyet belgesi

3-Şirket yetkilisi veya vekili

 

 

 

ÇİFT PLAKA ZAYİİ VEYA ÇALINTI PLAKA İŞLEMLERİ

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 

AÇIKLAMA

TAMAMLANMA SÜRESİ

 

GERÇEK KİŞİ

1- Dilekçe (Aracın kanuni sahibi veya temsilcisi)

2- Tüvtürk Muayene istasyonunca onaylanmış muayenesinin ve araca ait geçerli zorunlu trafik sigortası yaptırılmış olması,

3- Araca ait tescil belgesi

         Zayi edilen belge KİHBİ ye işlenip, plaka değişikliği gerekli tebligatı yapıldıktan sonra, araca seriden plakaya nakil alınarak , plakalar değiştirilir.

30 dakika

TÜZEL KİŞİ

1-Ticaret Sicil Gazetesi

2-İmza Sirküleri

3-Faaliyet belgesi

4-Şirket yetkilisi veya vekili

 

 

 

 

 

TESCİL BELGESİ ZAYİİ İŞLEMLERİ

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 

AÇIKLAMA

TAMAMLANMA SÜRESİ

 

GERÇEK KİŞİ

1- Dilekçe (Aracın kanuni sahibi veya temsilcisi)

 

          Zayi edilen belge KİHBİ ye işlenip, yeni belge çıkartmak üzere müracaat sahibi Noterler Birliğine bağlı herhangi bir noterliğe yönlendirilir.

10 dakika

TÜZEL KİŞİ

1-Ticaret Sicil Gazetesi

2-İmza Sirküleri

3-Faaliyet belgesi

4-Şirket yetkilisi veya vekili


 


 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri

:Trafik Tescil Şube Müdürlüğü

İkinci Müracaat Yeri

:Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü

İsim

:Murat TABAK

İsim

:Serkan ÜSTÜN

Unvan

:Trafik Tescil Şube Müdür V.

Unvan

:İl Emniyet Müdür Yardımcısı

Adres

:Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü

Adres

:Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü

Tel

:0282 261 20 94

Telefon

:0282 261 20 94

Faks

:0282 261 53 87

Faks

:0282 261 53 87

E-Posta

:tekirdagtrafik@egm.gov.tr

E-Posta

:………………….@egm.gov.tr

  • Pamer Akedemik Yayinlar Veri Tabanı
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Tekirdağ Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
  • TUBİM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER