Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Ana Sayfa

:

HAYRABOLU İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

 

HAYRABOLU İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

(Belgelendirme Büro Amirliği) 

 

S.N.

 

HİZMETİN ADI

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

01

Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi İşlemleri

 

( İlk müracaat )

1-     Kaymakamlık Makamı’na dilekçe

2-     Dört  adet renkli vesikalık fotoğraf,  (Son altı ay içinde çekilmiş olacak)   

3-     Silah taşımasına engel halinin bulunup bulunmadığını gösteren sağlık raporu

4-     Vergi Dairesinden harç makbuzu   (2018 yılı itibariyle, 35.70 TL.)

5-     Vergi Dairesinden Alınmış Vergi Borcu Yoktur Yazısı (Var ise Miktarını Gösterir Olacak)

6-     Parmakizi ve fotoğraf kayıt formu       

Dosyadaki evraklarının tam olması halinde, yapılacak işleme göre; 5 - 7 gün

02

Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi İşlemleri

 

( Yenileme işlemlerinde )

1-     Kaymakamlık Makamı’na dilekçe

2-     Dört  adet renkli vesikalık fotoğraf,  (Son altı ay içinde çekilmiş olacak)   

3-     Silah taşımasına engel halinin bulunup bulunmadığını gösteren sağlık raporu

4-     Vergi Dairesinden harç makbuzu   (2018 yılı itibariyle, 35.70 TL.)

5-     Vergi Dairesinden Alınmış Vergi Borcu Yoktur Yazısı (Var ise Miktarını Gösterir Olacak)

6-     Parmakizi ve fotoğraf kayıt formu       

7-     Eski ruhsatın aslı

8-     Ruhsatta kayıtlı tüfeklerin tespiti yapılmak üzere getirilmesi 

Dosyadaki evraklarının tam olması halinde, yapılacak işleme göre; 5 - 7 gün

03

Bayiden Tüfek Satın Alma Belgesi

1-     Kaymakamlık Makamı’na dilekçe

2-     İki adet renkli vesikalık fotoğraf,  (Son altı ay içinde çekilmiş olacak)   

3-     Silah taşımasına engel halinin bulunup bulunmadığını gösteren sağlık raporu (Ruhsat tarihi altı ayı geçmiş ise)

Dosyadaki evraklarının tam olması halinde, yapılacak işleme göre; 5 - 7 gün

 

04

Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi İşlemleri

 

( Devir İşlemleri )

1-     Kaymakamlık Makamı’na dilekçe

( Devirlerde; devir edene ve devir alana ait  ayrı ayrı müracaat dilekçeleri )

2-     Emniyet Müdürlüğünde İmzalanacak Devir Sözleşmesi

Dosyadaki evraklarının tam olması halinde, yapılacak işleme göre; 5 - 7 gün

 

05

Yivli Tüfek Ruhsatnamesi İşlemleri

1-    Kaymakamlık Makamı’na dilekçe

2-     Dört  adet renkli vesikalık fotoğraf,  (Son altı ay içinde çekilmiş olacak)   

3-     Tam Teşekkürlü Devlet Hastanesinden Alınan Silah taşımasına engel halinin bulunup bulunmadığını gösteren sağlık raporu

4-     Vergi Dairesinden harç makbuzu   (2018 yılı itibariyle, 4597 TL.)

5-     Vergi Dairesinden Alınmış Vergi Borcu Yoktur Yazısı (Var ise Miktarını Gösterir Olacak)

6-     Parmakizi ve fotoğraf kayıt formu       

 

Dosyadaki evraklarının tam olması halinde, yapılacak işleme göre; 5 - 7 gün

 

06

Tabanca Bulundurma Ruhsatnamesi

 

(İlk Müracaat-Konut)

 

1-    Kaymakamlık Makamına dilekçe (Emniyet Müd. Havaleli)

2-    Dört adet renkli vesikalık fotoğraf,  (Son altı ay içinde çekilmiş olacak)   

3-    Tam Teşekkürlü Devlet Hastanesinden Alınan Silah taşımasına engel halinin bulunup  bulunmadığını gösteren sağlık raporu

4-    Vergi Dairesinden Alınmış Vergi Borcu Yoktur Yazısı (Var ise Miktarını Gösterir Olacak) 

5-    Vergi Dairesinden harç makbuzu   (2018 yılı itibariyle, 1.470,90 TL.)

6-    Parmak izi ve fotoğraf kayıt formu  (var ise kontrol yapılması)

7-      Eski Ruhsatın Aslı (Yenilemelerde getirilecek)

 

Dosyadaki evraklarının tam olması halinde, yapılacak işleme göre; 5 - 7 gün

 

07

Tabanca Bulundurma Ruhsatnamesi

 

(İlk Müracaat-İşyeri)

 

1-    Kaymakamlık Makamına dilekçe (Emniyet Müd. Havaleli)

2-    Dört adet renkli vesikalık fotoğraf,  (Son altı ay içinde çekilmiş olacak)   

3-    Tam Teşekkürlü Devlet Hastanesinden Alınan Silah taşımasına engel halinin bulunup  bulunmadığını gösteren sağlık raporu

4-    Vergi Dairesinden Alınmış Vergi Borcu Yoktur Yazısı (Var ise Miktarını Gösterir Olacak) 

5-    Vergi Dairesinden harç makbuzu   (2018 yılı itibariyle, 1.470,90 TL.)

6-    İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı

7-    Vergi Mükellefiyet Yazısı

8-    İş Yeri Ortaklık İse Silah Almasını Onaylar Yönetim Kurulu Kararı  (Karar metninde şirketin adresi, şirkette kimin silah bulundurmasına muvafakat verildiği ve ruhsatın bulundurma ruhsatı olacağı açıkça belirtilmiş olacak.)

9-    Parmak izi ve fotoğraf kayıt formu  (var ise kontrol yapılması)

10- Eski Ruhsatın Aslı (Yenilemelerde getirilecek)

 

Dosyadaki evraklarının tam olması halinde, yapılacak işleme göre; 5 - 7 gün

 

08

Tabanca Bulundurma Ruhsatnamesi

 

(Devir İşlemleri)

1-     Kaymakamlık Makamına dilekçe

( Devirlerde; devir edene ve devir alana ait  ayrı ayrı müracaat dilekçeleri )

 

Dosyadaki evraklarının tam olması halinde, yapılacak işleme göre; 5 - 7 gün

 

09

Mermi Satın Alma Belgesi

1-    Kaymakamlık Makamına dilekçe

1 GÜN

10

Meslek Mensubu Taşıma Ruhsatnamesi

 

1-    Kaymakamlık Makamına dilekçe (Emniyet Müd. Havaleli)

2-    Dört adet renkli vesikalık fotoğraf,  (Son altı ay içinde çekilmiş olacak)   

3-    Tam Teşekkürlü Devlet Hastanesinden Alınan Silah taşımasına engel halinin bulunup   bulunmadığını gösteren sağlık raporu

4-    Vergi Dairesinden Alınmış Vergi Borcu Yoktur Yazısı (Var ise Miktarını Gösterir Olacak) 

5-    Vergi   Dairesinden harç makbuzu   (2018 yılı itibariyle, 4.596,50 TL.)

6-    Meslek sahibi kişilerin silah taşıma ruhsatına gerekçe gösterdikleri iş ada faaliyetleri gösterir belgeler

7-    Parmak izi ve fotoğraf kayıt formu  (var ise kontrol yapılması)

8-    Eski Ruhsatın Aslı (Yenilemelerde getirilecek)

9-    Kaymakamlık Makamına dilekçe ( Devirlerde; devir edene ve devir alana ait  ayrı ayrı müracaat dilekçeleri )

 

Dosyadaki evraklarının tam olması halinde, yapılacak işleme göre; 5 - 7 gün

 

11

Kamu Görevlisi Taşıma Ruhsatnamesi

 

1-    Kaymakamlık Makamına dilekçe (Emniyet Müd. Havaleli)

2-    Dört adet renkli vesikalık fotoğraf,  (Son altı ay içinde çekilmiş olacak)   

3-    Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 8. Maddesi 1. Fıkrasının (a) bendi ile (e) bendinin (1.2.3,4,5ve10) numaralı alt bentlerinde sayılan görevler hariç, Tam Teşekkürlü Devlet Hastanesinden Alınan Silah taşımasına engel halinin bulunup bulunmadığını gösteren sağlık raporu

4-    Görev Belgesi 

5-    Parmak izi ve fotoğraf kayıt formu  (var ise kontrol yapılması)

6-    Kaymakamlık Makamına dilekçe ( Devirlerde; devir edene ve devir alana ait  ayrı ayrı müracaat dilekçeleri )

 

Dosyadaki evraklarının tam olması halinde, yapılacak işleme göre; 5 - 7 gün

 

12

Emekli Kamu Görevlisi Taşıma Ruhsatnamesi

 

1-    Kaymakamlık Makamına dilekçe (Emniyet Müd. Havaleli)

2-    Dört adet renkli vesikalık fotoğraf,  (Son altı ay içinde çekilmiş olacak)   

3-    Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 8. Maddesi 1. Fıkrasının (a) bendi ile (e) bendinin (1.2.3,4,5ve10) numaralı alt bentlerinde sayılan görevler (Sağlık Sebebiyle Emekli edilenlerden istenir) hariç, Tam Teşekkürlü Devlet Hastanesinden Alınan Silah taşımasına engel halinin bulunup bulunmadığını gösteren sağlık raporu

4-    Emeklilik Kartı Örneği

5-    Emekli Olduğu Kurumdan Emekliliğini Belirtir Yazı ve Haklarında meslek veya memuriyetten çıkarma cezası istemiyle tahkikat açılıp açılmadığı veya kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunup bulunmadığına dair kurum yazısı

6-    Parmak izi ve fotoğraf kayıt formu  (var ise kontrol yapılması)

7-    Kaymakamlık Makamına dilekçe ( Devirlerde; devir edene ve devir alana ait  ayrı ayrı müracaat dilekçeleri )

 

Dosyadaki evraklarının tam olması halinde, yapılacak işleme göre; 5 - 7 gün

 

13

Özel Güvenlik Görevlisi Silah Taşıma Ruhsatnamesi İşlemleri

 

 

1-    Kurum Kuruluş Üst Yazısı

2-    Yönetim Kurul Kararı (Silah Alımı ve Mutemet Tayin Edildiğine Dair)

3-    Özel Güvenlik Silah Kadro Onayı

4-    İl Özel Güvenlik Komisyon Kararı (İl Emniyet Müdürlüğünden temin)

5-    Özel Güvenlik İzin Belgesi Fotokopisi

 

Dosyadaki evraklarının tam olması halinde, yapılacak işleme göre; 5 - 7 gün

 

14

Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silah Bildirim Belgesi

1-      Kaymakamlık Makamına dilekçe

2-    Nüfus Cüzdan Aslı ve Fotokopisi

3-    Fatura Aslı ve Fotokopisi

4-    Kaydolunacak Kurusıkı Tabanca

Dosyadaki evraklarının tam olması halinde 1 saat

15

Havai Fişek Gösterisi İzin İşlemleri

 

1-    Kaymakamlık makamına dilekçe ile müracaat edilecek(Kullanma ve gösteri yeri, gösteri başlama ve bitiş tarih-saati, hangi maddeden ne kadar kullanılacağı belirtilerek patlayıcı maddeleri kullanma ruhsatı olan bayiler aracılığı ile gösteri tarihinden 72 saat önce verilecek)

2-    Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden en az 10 gün önceden uygunluk belgesi alınacak

3-    Patlayıcı maddeleri kullanacak olan bayii tarafından ise; Piroteknik mamul ruhsat fotokopisi, Sigorta poliçe fotokopisi, patlatıcıların kimlik ve yeterlilik belgesi fotokopisi ile patlayıcı maddeleri nakledenlerin güvenlik  belgesi fotokopisi ve taahhüt namesi getirmesi gerekmektedir.

 

1 GÜN


 

      Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede

tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.


İlk Müracaat Yeri

:Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü

İkinci Müracaat Yeri

:Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürü

İsim

:Rıdvan ÜRKMEZ

İsim

: Mustafa ASTÜRK

Unvan

:Bürolar Amiri

Unvan

: İlçe Emniyet Müdür V.

Adres

:Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü

Adres

: Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü

Tel

:0282 315 10 65

Telefon

:0282 315 10 65

Faks

:0282 315 20 60

Faks

:0282 315 20 60

E-Posta

:hayrabolu155@egm.gov.tr

E-Posta

: hayrabolu155@egm.gov.tr


 

  • Pamer Akedemik Yayinlar Veri Tabanı
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Tekirdağ Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
  • TUBİM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER