Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Ana Sayfa

:

Özel Güvenlik İşlemleri

 

Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü Hizmet Standardları

 

 

GÜVENLİK SORUŞTURMASI FORMU.docxGÜVENLİK SORUŞTURMASI FORMU.docx 

Özel Güvenlik Başvuru Sorgu İçin Tıklayınız

 
SIRA NO     
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
   1
Özel Güvenlik İzni verilmesi ve Sona Erdirilmesi       
1- Talep Yazısı (Valilikten havaleli dilekçe)
30 gün
2- Resmi Kurumlarda ; Bağlı bulunulan Bakanlık veya Genel Müdürlüğün uygun görüşü, Üniversiteler için Y.Ö.K.' ün uygun görüşü, kurum K.İ.T. ise Hazine müsteşarlığının uygun görüşü,İl Özel İdareleri için İl Genel Meclisinin, Belediye Başkanlıkları için Belediye meclisinin kararı
3- Özel Kuruluşlar ve Bankalarda; Yönetim Kurulu kararı veya ortakların Özel Güvenlik Uygulaması için almış oldukları karar.
4- Ticaret Sicil Gazetesinin yayımlanmış bir örneği, Ticaret Sicil Gazetesi yayımlanmamış ise Ticaret Sicil Memurluğundan alınacak olan Ticaret Sicil Tasdiknamesi, özel bankaların açılan şubelerine ait Ticaret Sicil Gazetesi.
5- İmza yetkisine sahip şahısların imza sirküleri,
   2
Unvan Değişikliği
1- Talep Yazısı
30 gün
2- Özel Kuruluşlarda unvan değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı ve Ticaret Sicil Gazetesinin yayımlanmış bir örneği, Ticaret Sicil Gazetesi yayımlanmamış ise Ticaret Sicil Memurluğundan alınacak olan Ticaret Sicil Tasdiknamesi,
   3
Silahsız Özel Güvenlik Çalışma İzni (Kimlik Kartı)
1- Valilik Makamından havaleli dilekçe
30 gün
2- Eğitim kurumundan alacağı dosya  (dosyada bulunması gereken evraklar eğitim kurumu düzenler.)
 
3- 2 adet  biyometrik fotoğraf,
4- Sağlık Raporu,(Devlet veya özel hastaneden Psikiyatri, Nöroloji, Göz, Kulak Burun Boğaz, Ortopedi bölümlerinden "Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Olur" şeklinde heyet raporu,- Sağlık Raporu,(Devlet veya özel hastaneden Psikiyatri, Nöroloji, Göz, Kulak Burun Boğaz, Ortopedi bölümlerinden "Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Olur" şeklinde heyet raporu,
5- Özel güvenlik temel eğitimi sertifikası,
   4
Silahlı Özel Güvenlik Çalışma İzni (Kimlik Kartı)
1- Valilik Makamından havaleli dilekçe
 
2- Eğitim kurumundan alacağı dosya  (dosyada bulunması gereken evraklar eğitim kurumu düzenler.)
30 gün
 
3- 2 adet biyometrik fotoğraf,- 2 adet biyometrik fotoğraf,
4- Sağlık Raporu,(Devlet veya özel hastaneden Psikiyatri, Nöroloji, Göz, Kulak Burun Boğaz, Ortopedi bölümlerinden "Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olur" şeklinde heyet raporu),
6- Özel güvenlik temel eğitimi sertifikası.
   5   Kimlik Kartı Yenilemesi İçin 1- Dilekçe                                                                       2- 20 TL. Kimlik Kartı bedeli (Halkbank) GişedenYatıralacak                                                       3- Güvenlik Soruşturması Formu                                                                               4- T.C. Kimlik ve Ögg Kimlik Fotokopisi                                                                         5- Yerleşim Yeri Belgesi                                                6- Son Sertifika Aslı ve Fotokopisi  30 gün
   6
Kıyafet Onayı
1- Valilikten havaleli talep yazısı,
30 gün
2- Personele giydirecekleri kıyafetleri belirleyerek 4 cepheden çekilmiş fotoğraf,
   7
Koruma ve Güvenlik Planları
Koruma ve güvenlik planları aşağıda belirtilen hususları içerecek şekilde hazırlanarak Valiliğe verilecek dilekçe ekinde sunulacaktır.
30  gün
1- Tesis veya alanların yerleşim planı,
2- Yangınlara karşı alınacak önlemler ve yangın sonrası uygulanacak hareket tarzı,
3- Doğalgaz kaçağı ve yangınına karşı alınacak önlemler ve hareket tarzı,
4- Elektrik kaçağı ve yangınına karşı alınacak önlemler ve hareket tarzı,
5- Hırsızlık eylemlerine karşı alınacak önlemler ve hareket tarzı,
 
 
 
 
 
 
 
İlk Müracaat Yeri
 
 
 
 
 
 
 
 
:Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü
 
 
 
 
 
 
 
 
İkinci Müracaat Yeri
 
 
 
 
 
 
 
 
:Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü
İsim
:Cüneyt AYDIN
İsim
:Serkan ÜSTÜN
Unvan
:Özel Güvenlik Şube Müdürü
Unvan
:İl Emniyet Müdür Yardımcısı
Adres
:Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü
Adres
:Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü
Tel
:0282 261 20 94 (6150)
Telefon
:0 282 261 20 94 (6155)
Faks
:0282 261 53 87
Faks
:0 282 261 53 87
e-posta adresi
e-posta adresi
 

 

 

  • Pamer Akedemik Yayinlar Veri Tabanı
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Tekirdağ Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
  • TUBİM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER