Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Ana Sayfa

:

Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları

TEKİRDAĞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU


 

 

SIRA

NO

 

HİZMETİN ADI

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

CAN GÜVENLİĞİ NEDENİYLE SİLAH TAŞIMA RUHSATI VERİLEBİLECEKLERİN İŞLEMLERİ

 

91/1779 Karar Sayılı   Yönetmeliğin, (7). Maddesine göre “ CAN GÜVENLİĞİ NEDENİYLE”  silah taşıma ruhsatı verilebilecekler

1- Valilik Makamı'na dilekçe(Müracaatlar bizzat yapılacaktır ) (Hibe devirlerinde; devir edene ve devir alana ait ayrı ayrı müracaat dilekçeleri )

(M.K.E. Kurumundan satın alınacaksa, ayrıca belirtilecek. )

2- Dört adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olacak)

3- Silah Taşıma Ruhsatı Almasında Sakınca Olmadığına Dair Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu

4-Silah taşıma ruhsatı harç makbuzu (2018 yılı itibariyle, 4.596,50 TL’dir. Harca Tabi Olunması Durumunda Yatırılacaktır)

5- Parmak izi ve fotoğraf kayıt formu (Parmak izi Şubede alınacak)

6-Yukarıda yazılı belgeler haricinde, 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin,  (7). Maddesi hangi bendine göre talepte bulunuluyor ise;

(a)bendi: Can güvenliğinin hangi nedenle tehlike içinde olduğu belirtiliyor ise bunu gösteren belgeler,

(b)bendi: Şehitlik durumunu gösteren belge ve Veraset ilamı

(c) bendi: Koruma altına alındığına dair yazı ve Bakanlığın muvafakat olduğuna dair belge/belgeler müracaat sahibi tarafından getirilecektir

 

 

 

 

 

 

 

30  gün

 

 

 

 

02

 

SİLAH SATIN ALMA BELGESİ

1- Valilik Makamı'na dilekçe- ( M.K.E. Kurumundan satın alınacaksa, ayrıca belirtilecek)

2-Valilik Olur yazısı alındıktan sonra, Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü tarafından tanzim edilerek bir sureti müracaatçıya verilir.

- Evrakın geçerlilik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren bir yıldır.

 

 

20 gün

 

 

03

EMNİYET GENEL

MÜDÜRLÜĞÜNE

SİLAH HİBE İŞLEMİ

1- Valilik Makamı'na dilekçe (Müracaatlar bizzat yapılacaktır )

2- Hibe edilecek silah

3- Silah ruhsatının aslı

 

1 saat

 

 

04

MERMİ SATIN ALMA BELGESİ

(CAN GÜVENLİĞİ NEDENİYLE SİLAH TAŞIMA RUHSATI)

1- Valilik Makamı'na hitaben yazılmış dilekçe

2- Silah ruhsatı fotokopisi

 

1 gün

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

PATLAYICI MADDE SATINALMA VE KULLANMA İZİN BELGESİ İŞLEMLERİ

 

 

1- Valilik Makamı'na dilekçe

(Müracaat Şirket Yetkilisi veya Şirket Tarafından Atanan Sorumlu Kişi Tarafından Yapılacaktır.)

2- Depolama izin Belgesi

3- Depo tespit tutanağı ( izin belgesinin yenilenmesinde)

4- Depolama İzin Belgesi ve En Son Depo Denetleme Formu.

5- Patlayıcı Madde İhtiyaç raporu (Valiliğimiz tarafından Olur’u bulunan Mühendis tarafından düzenlenir)

6- Taahhütnameler (Şirket yetkilisi, nakilci ve ateşleyicilere ait)

7- Ateşleyici Yeterlilik Belgesi (Noter tasdikli)

8- İşe Dair Belgeler

- Maden sahası kuruma ait ise, ruhsat ile birlikte kurum onaylı yazı.

- Maden sahası başkasına ait ise, patlayıcı kullanabilmesine ilişkin bilgileri de içeren noter onaylı Sözleşme

- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığından alınacak olan ilgili sahada patlayıcı madde kullanılmasında sakınca olmadığına dair yazı.

9- Patlayıcı Madde Depo Muvafakatnamesi

(Süre ve miktar belirtilmek suretiyle noterde düzenlenmeli)

10- Başvuru tarihi itibariyle geçerli olan Tehlikeli Maddeler Ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesinin aslı veya noter onaylı örneği

(Şirket adı, Faaliyet/riziko adresi, faaliyet konusunu içerecek, bilgiler patlayıcı maddeler ve kullanımına yönelik olacaktır ve bu faaliyetlerinden dolayı üçüncü kişilere verecekleri zararların tazminini de içeren)

11- Eski izin belgesinin aslı (yenilemelerde)

12- Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi/Oda  kayıt Belgesi – Şirket Yetkililerinin İmza Sirküleri

13- Şirket Tarafından Sorumlu Kişi Olarak Atanan Kişinin İki Adet Fotoğrafı, Patlayıcı Madde İşlerinde Uğraşmasında Psikolojik, Nörolojik Ve Fiziki Rahatsızlığı Bulunmadığına Dair Sağlık Raporu  (Aile Hekimliği Raporu da kabul edilmektedir.)

14- Nakilcilerin Güvenlik Belge fotokopileri

Dosyadaki evraklarının tam olması halinde, yerel tahkikatlar ve yapılacak işleme göre 20 gün

 

 

 

 

 

 

 

06

PATLAYICI MADDE SATINALMA VE SATIŞ İZİN BELGESİ İŞLEMLERİ

 

1- Valilik Makamı'na dilekçe

2- İşyeri kendi mülkiyeti ise tapu aslı ve fotokopisi İşyeri kira ise noter kanalıyla onaylanmış en az üç yıllık kira kontratı ve işyerinin tapu fotokopisi

3-“Patlayıcı Madde İşlerinde çalışmasında veya Patlayıcı Madde Satışı Yapmasında Psikolojik, Nörolojik Ve Fiziki Bakımdan Bir Sakınca Olmadığını” Belirten Sağlık Kurulu Raporu (Devlet Hastanesi Heyet Raporu)

4- Dört Adet Vesikalık Fotoğraf

5-87/12028 Karar Sayılı Tüzük ile İlgili Mevzuat Hükümlerine Uymayı Taahhüt Ettiği ve Doğacak Kanuni Sorumluluğu Üstlendiğine Dair İşyerinin Adresini ve Unvanını İçerir Noterden Verilmiş Taahhütname

6- Başvuru tarihi itibariyle geçerli olan Tehlikeli Maddeler Ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesinin aslı veya noter onaylı örneği

(Şirket adı, Faaliyet/riziko adresi, faaliyet konusunu içerecek, bilgiler patlayıcı maddeler ve kullanımına yönelik olacaktır ve bu faaliyetlerinden dolayı üçüncü kişilere verecekleri zararların tazminini de içeren)

7- Belge Yenilemelerinde Eski Belgenin Aslı

Dosyadaki evraklarının tam olması halinde, yerel tahkikatlara göre 20 gün

 

 

 

 

07

ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK

BELGESİ İŞLEMLERİ

(A,B,C Sınıfı)

 

1- Valilik Makamı'na dilekçe

2- Dört adet vesikalık fotoğraf

3- Ateşleyici Yeterlilik Belgesi almasında psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlığı bulunmadığına dair Belirten Sağlık Kurulu Raporu (Devlet Hastanesi Heyet Raporu)

4- Öğrenim durumunu gösteren (En az ilkokul mezunu olmak) belge aslı veya noter onaylı örneği

5-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

6-Belge Sınıfına göre sınavın yapıldığı yıl sınavdan önce Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenen sınav ücreti başvuru öncesinde yatırtılmaktadır.

7- Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Talep Formu (EK-17) Müdürlüğümüzde Doldurulacaktır.

8- Sınav tarihleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.ozelguvenlik.pol.tr.  İnternet adresinden ulaşılabilmektedir.

Sınav Sonuçlarının Açıklanması Sonrası 10 Gün

 

 

 

 

08

PATLAYICI MADDE NAKİLCİ GÜVENLİK BELGESİ İŞLEMLERİ

1- Valilik Makamı'na dilekçe

2- Dört adet vesikalık fotoğraf

3- Patlayıcı Madde Nakilci Güvenlik Belgesi almasında psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlığı bulunmadığına dair Belirten Sağlık Kurulu Raporu (Devlet Hastanesi Heyet Raporu)

4-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

10 Gün

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

SATICILIK (BAYİLİK) BELGESİ İŞLEMLERİ

(AV BAYİİ)

1- Valilik Makamı'na dilekçe

2- İşyeri kendi mülkiyeti ise tapu aslı ve fotokopisi İşyeri kira ise noter kanalıyla onaylanmış en az üç yıllık kira kontratı ve işyerinin tapu fotokopisi

3-“2521 Sayılı Kanun Kapsamındaki Av Tüfekleri Bulundurmasında ve Satmasında Psikolojik, Nörolojik Ve Fiziki Bakımdan Bir Sakınca Olmadığını” Belirten Sağlık Belirten Sağlık Kurulu Raporu (Devlet Hastanesi Heyet Raporu)

4- Dört Adet Vesikalık Fotoğraf

5-2521 Sayılı Kanun Hükümleri ile İlgili Mevzuat Hükümlerine Uymayı Taahhüt Ettiği ve Doğacak Kanuni Sorumluluğu Üstlendiğine Dair İşyerinin Adresini ve Unvanını İçerir Noterden Verilmiş Taahhütname

6- Başvuru tarihi itibariyle geçerli olan Tehlikeli Maddeler Ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesinin aslı veya noter onaylı örneği

(Şirket adı, Faaliyet/riziko adresi, faaliyet konusunu içerecek, bilgiler patlayıcı maddeler ve kullanımına yönelik olacaktır ve bu faaliyetlerinden dolayı üçüncü kişilere verecekleri zararların tazminini de içeren)

7- Belge Yenilemelerinde Eski Belgenin Aslı

Dosyadaki evraklarının tam olması halinde, yerel tahkikatlara göre 20 gün

 Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.​

 

İlk Müracaat Yeri    :Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü

İsim                             :Koray ÇAKAR

Unvan                         :Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdür V.

Adres                          :Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü

Tel.                              :0 282 261 20 94 (5510)

Faks                            :0 282 261 53 87

E-posta                       :tekirdagruhsat@egm.gov.tr

 

İkinci Müracaat Yeri:Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü

İsim                             :Serkan ÜSTÜN

Unvan                         :İl Emniyet Müdür Yardımcısı

Adres                          :Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü

Telefon                       :0 282 261 20 94 (5800)

Faks                            :0 282 261 53 87

  • Pamer Akedemik Yayinlar Veri Tabanı
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Tekirdağ Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
  • TUBİM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER