Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Ana Sayfa

:

trafik

TRAFİK TESCİL STANDARTLARI

 

 Posta İade Ruhsat Sorgu İçin Tıklayınız

 

HURDA İŞLEMLERİ
(5838 SAYILI KANUN HARİCİNDEKİ)
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
AÇIKLAMA
TAMAMLANMA SÜRESİ
 
GERÇEK KİŞİ
1- Dilekçe
2- (2) adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) (Şoförler ve Otomobilciler Odasından)
3- Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri ile plakalar
4-Vergi Dairesinden İlişik Kesme (borcu yoktur) belgesi
5-Otomobil,Triportör(3 tekerlekli yük motosikleti ) ,Kamyonet tipi araçlar için hurda araç bertaraf formu
 
30 dakika
TÜZEL KİŞİ
1-Ticaret Sicil gazetesi
2- İmza Sirküleri
3- Faaliyet belgesi
3- Şirket yetkilisi veya vekâletli vekili
 
(5838 SAYILI KANUN A GÖRE MEVCUT OLMAYAN ADAÇLAR )
GERÇEK KİŞİ
1- Müracaat formları Trafik Şubece verilecek
2-3 adet ek 1 müracaat formu.
3-Ek-9 belgesi Araç sahibi yada mirasçıları tarafından görevli memur önünde veya Noterde imzalanacaktır
 
Birimimizden verilecek olan belge ile ilgili vergi dairesine vergileri1/4 ü yatırıldığını gösteren belgeden sonra araç kayıtları kapatılır.
30 dakika
TÜZEL KİŞİ
1-Ticaret Sicil gazetesi
2- İmza Sirküleri
3- Faaliyet belgesi
3- Şirket yetkilisi veya vekâletli vekili
 
 
(5838 SAYILI KANUN A GÖRE İL ÖZEL İDARE VE MKE TESLİM EDİLECEK ARAÇLAR )
GERÇEK KİŞİ
1- Müracaat formları Trafik Şubece verilecek
2-3 adet ek 1
3- Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri ile plakalar Varsa
 
Aracın teslim edildiği kurumdan alınacak araç teslim belgesi Trafik Tescil Şube müdürlüğüne teslim edildikten sonra araç kayıtları kapatılır
30 dakika
TÜZEL KİŞİ
1-Ticaret Sicil gazetesi
2- İmza Sirküleri
3- Faaliyet belgesi
3- Şirket yetkilisi veya vekâletli vekili
 
TRAFİKTEN ÇEKME İŞLEMLERİ
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
AÇIKLAMA
 
TAMAMLANMA SÜRESİ
 
GERÇEK KİŞİ
1 (2) adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) (Şoförler ve Otomobilciler Odasından)
2- Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri ile plakalar
3- Vergi Dairesinden İlişik Kesme (borcu yoktur) belgesi
4-Araç sahibi ya da kanuni vekili
 
30 dakika
 
TÜZEL KİŞİ
 
1-Ticaret Sicil gazetesi
2- İmza Sirküleri
3- Faaliyet belgesi
3- Şirket yetkilisi veya vekâletli vekili
 
 
 
 
 
 
VERASET İNTİKALİ İŞLEMLERİ
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
AÇIKLAMA
 
TAMAMLANMA SÜRESİ
 
1-Veraset İlamı (ilgili mahkemeden)
2- Vergi Dairesinden İlişik Kesme (borcu yoktur) belgesi
3- Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Varis/Varisler adına)
4- Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri
6- (2) adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) (Şoförler ve Otomobilciler Odasından)
7-Veraset intikal vergisi borcu yoktur belgesi. (Veraset ilamının alındığı yerin ilgili vergi dairesinden)
8-Varislerin kendisi veya kanuni vekilleri müracaat edeceklerdir
 
 
30 dakika
 
 
 
MOTOR DEĞİŞİKLİĞİ
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
AÇIKLAMA
TAMAMLANMA SÜRESİ
 
GERÇEK KİŞİ
1-Motor satış senedi, Gümrük şahadetnamesi veya Fatura ile satın alınan Motor bloğunun girişi ile ilgili son sahibi arasındaki tüm satışa esas belgeler.
2-Garanti kapsamındaki motor için, motor bloğunu değiştiren yetkili firma kendi adına fatura kesecek ve ilgili Trafik kuruluşuna hitaben motorun garanti kapsamından verildiğini ve araç maliki adına tescil edilmesi için dilekçe yazılacak.
3-Motor bloğunun tespiti için araç karayollarına tespite gidecek
4-Şoförler Derneğinden Araç Tescil Müracaat işlem formu (2 adet)
 
Fatura tarihinden geçerli 30 gün içerisinde işlemin yapılması gerekmektedir. Süre geçirildiği zaman K.T.K nın 32 maddesinden ceza işlem uygulanır.
 30 dakika
TÜZEL KİŞİ
 
1-Ticaret Sicil gazetesi
2- İmza Sirküleri
3- Faaliyet belgesi
4- Şirket yetkilisi veya vekâletli vekili
 
 
 
 
 
30 dakika 
ARAÇLARDA RENK DEĞİŞİKLİĞİ
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
AÇIKLAMA
TAMAMLANMA SÜRESİ
 
GERÇEK KİŞİ
1-İki adet Araç Tescil müracaat formu (Ek-1), (şoförler cemiyetinden)
2-Motorlu araç tescil ve trafik belgesi
3-Tüv den tespit raporu
4-Renk faturası ve örneği
5-Sigorta
 
Renk değişimi fatura tarihinden itibaren 30 gün içerisinde müracaat edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde K.T.K nın 32 maddesinden Ceza  işlem uygulanır
30 dakika
TÜZEL KİŞİ
1-İmza sirküleri
2-Ticaret sicil gazetesi
3-Faaliyet belgesi 
4-Şirket yetkilisi veya vekili
 
 
 
BELGE ve PLAKA KAYIP İŞLEMLERİ
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
 
AÇIKLAMA
TAMAMLANMA SÜRESİ
 
GERÇEK KİŞİ
1- Dilekçe (Aracın kanuni sahibi veya temsilcisi)
2-Aracın muayenesi bitmiş ise TÜV den muayene yaptırılacak
3-Araca ait Sigorta
 
Zayi edilen belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil  kuruluşuna da müracaat edilebilir.
30 dakika
TÜZEL KİŞİ
1-Ticaret Sicil Gazetesi
2-İmza Sirküleri
3-Faaliyet belgesi
4-Şirket yetkilisi veya vekili
 
 
BELGE DEĞİŞİKLİĞİ
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
AÇIKLAMA
TAMAMLANMA SÜRESİ
 
GERÇEK KİŞİ
1- Dilekçe (Aracın kanuni sahibi veya temsilcisi)
2-Aracın muayenesi bitmiş ise TÜV den muayene yaptırılacak
3-Araca ait Sigorta
 
Değiştirmek istenilen belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil  kuruluşuna da müracaat edilebilir.
30 Dakika
TÜZEL KİŞİ
1-Ticaret Sicil Gazetesi
2-İmza Sirküleri
3-Faaliyet belgesi
4-Şirket yetkilisi veya vekili
 
 
 
 
 
 
 
YENİ KAYIT
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
AÇIKLAMA
TAMAMLANMA SÜRESİ
 
GERÇEK KİŞİ
1-Fatura ve faturayı düzenleyen bayiinin yetki belgesi.
2-Uygunluk Belgesi
3-Zorunlu mali mesuliyet sigortası
4-ÖTV ödeme belgesi aslı
5-Şoförler ve Otomobilciler Odasından Motorlu Araç Tescil Dosyası
 
FATURA TARİHİNDEN İTİBAREN 3 AY İÇERİSİNDE İŞLEMLERİN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.
TESCİL BELGESİ  ÜCRETİ. 81.50 TL
TRAFİK BELGESİ ÜCRETİ. 108.50 TL
30 DAKİKA
TÜZEL KİŞİ
1-Fatura ve faturayı düzenleyen bayiinin yetki belgesi.
2-Uygunluk Belgesi
3-Zorunlu mali mesuliyet sigortası
4-ÖTV ödeme belgesi aslı
5-Şoförler ve Otomobilciler Odasından Motorlu Araç Tescil Dosyası
6-İmza sirküleri
7-Ticaret sicil gazetesi
8-Faaliyet belgesi 
9Şirket yetkilisi veya vekili
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İCRA SATIŞI İLE YAPILAN DEVİR İŞLEMLERİ
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
AÇIKLAMA
TAMAMLANMA SÜRESİ
 
GERÇEK KİŞİ
1-İcra Md.lüğü, Vergi Dairesi gibi kuruluşlarca satış yazısı ekinde satış tutanağı ile birlikte
2-Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı
3- Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası
4-Plaka değişikliği mevcut ise Trafik belgesi, Tescil belgesi ve araca ait plakalar
5-Aracın geçerli muayenesi yok ise TÜV den muayene yapılacak
6-2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) (Şoförler ve Otomobilciler Odasından)
7-İcra satışı yapılan araçlar istenilen belgeler ile birlikte bir ay içerisinde ilgili tescil kuruluşuna tescil edilmek zorunluluğu vardır.
 
 
30 dakika 
TÜZEL KİŞİ
1-Ticaret Sicil Gazetesi
2-İmza Sirküleri
3-Faaliyet belgesi
4-Şirket yetkilisi veya vekil
 
 
30 dakika 
 
 
 
 
 
BELGE ve PLAKA KAYIP İŞLEMLERİ
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
 
AÇIKLAMA
TAMAMLANMA SÜRESİ
 
GERÇEK KİŞİ
1- Dilekçe (Aracın kanuni sahibi veya temsilcisi)
2-Aracın muayenesi bitmiş ise TÜV den muayene yaptırılacak
3-Araca ait Sigorta
 
Zayi edilen belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil  kuruluşuna da müracaat edilebilir.
30 dakika
TÜZEL KİŞİ
1-Ticaret Sicil Gazetesi
2-İmza Sirküleri
3-Faaliyet belgesi
4-Şirket yetkilisi veya vekili
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTER SATIŞI (Devir İşlemleri)
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
AÇIKLAMA
TAMAMLANMA SÜRESİ
 
GERÇEK KİŞİ
PLAKA SABİT
1-Noter Satış senedi
2-Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına)
3-Araç tesciline ilişkin geçici belge
PLAKA DEĞİŞİKLİĞİ
1-Noter satış senedi
2-Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına)
3-Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri ile plakalar
4-
 5- Şoförler ve Otomobilciler Odasından Motorlu Araç Tescil Dosyası
 
30 Dakika
TÜZEL KİŞİ
PLAKA SABİT
1-Noter Satış senedi
2-Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına)
3-Araç tesciline ilişkin geçici belge
PLAKA DEĞİŞİKLİĞİ
1-Noter satış senedi
2-Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına)
3-Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri ile plakalar
4-İmza sirküleri
5-Ticaret sicil gazetesi
6-Faaliyet belgesi
7-Şirket yetkilisi veya vekil  
8- Şoförler ve Otomobilciler Odasından Motorlu Araç Tescil Dosyası
 
 
 
 
 
 
 
LPG TADİLAT İŞLEMLERİ
 
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
AÇIKLAMA
TAMAMLANMA SÜRESİ
 
 
GERÇEK KİŞİ
1-Fatura
2-Montaj tespit raporu
3-İmalat yeterlilik belgesi
4-Muayene-Kontrol ve Karayolu Uyfunluk Belgesi
5-Araçlar için Teknik Belge
6-Aracın TÜV istasyonundan tespit yaptıracaklar
7-(2) adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) (Şoförler ve Otomobilciler Odasından)
8- Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası
 
Lpg işlemi fatura tarihinden itibaren 30 gün içerisinde müracaat edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde K.T.K nın 32 maddesinden Ceza işlem uygulanır
30 Dakika
 
TÜZEL KİŞİ
1-Ticaret Sicil gazetesi örneği
2- İmza Sirküleri
3-Faaliyet belgesi
4- Şirket yetkilisi veya vekâletli vekili
 
 
 
 
 
DİĞER TADİLATLAR
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
AÇIKLAMA
TAMAMLANMA SÜRESİ
 
GERÇEK KİŞİ
1-Fatura
2-Montaj tespit raporu
3-İmalat yeterlilik belgesi
4-Karayolları uygunluk belgesi
5-TÜV  muayene istasyonundan tespit yaptıracaklar
6-(2) adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) (Şoförler ve Otomobilciler Odasından)
7- Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası
 
Fatura tarihinden itibaren 30 gün içerisinde işlem yapılması gerekmektedir. Süre geçtiği takdirde K.T.K nın 32 maddesinden ceza işlem uygulanır.
30 dakika
TÜZEL KİŞİ
 
1-Ticaret Sicil gazetesi
2- İmza Sirküleri
3- Faaliyet belgesi
4 Şirket yetkilisi veya vekâletli vekili
 
 
 
 
 
AD VE SOYAD VE TİCARİ UNVANA GÖRE TESCİL İŞLEMLERİ
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
AÇIKLAMA
TAMAMLANMA SÜRESİ
GERÇEK KİŞİ
1-Araç Faturalı ise, Yeni kayıt işlemi için uygulanan tescil işlemleri uygulanır.
2-Araç Şubemize tescilli ise, dilekçe ile müracaat edilir.
3-Araç başka İl’den nakil geliyor ise, nakil araçlar için yapılan tescil işlemleri uygulanır
4-T.C Ziraat Bankası Trafik Hizmetleri geliştirme fonuna aktarılmak üzere Memur maaş katsayısı x100000 +%18KDV yi ödediklerine dair makbuz istenir.
5-Araca ait Trafik ve Tescil belgeleri ile plakalar
 
 
 
30 dakika 
TÜZEL KİŞİ
1-Ticaret Sicil gazetesi
2- İmza Sirküleri
3- Faaliyet belgesi
4- Şirket yetkilisi veya vekâletli vekili
 
 
GÜMRÜK ŞEHADETNAMELİ YENİ KAYIT İŞLEMLERİ
 
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
AÇIKLAMA
TAMAMLANMA SÜRESİ
 
 
GERÇEK KİŞİ
 
1-Araç gümrük şahadetnameli ise aslı, fatura veya satış belgesi gibi diğer sahiplik belgeleri ise aslı mutlaka görülmek suretiyle fotokopileri,
2-Uygunluk belgesinin aslı, yok ise Makine Mühendisleri odasından Uygunluk belgesi
3-Araçta tadilat yapılmış ise, TSE tarafından onaylanmış olan “Münferit Araç Uygunluk Belgesi” aslı,
4-Özel Tüketim Vergisi Ödeme Belgesinin aslı,
5-Zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesinin aslı görülmek suretiyle fotokopisi,
6-Varsa vekâletname veya yetki belgesinin aslı görülmek suretiyle fotokopisi,
Gümrük Şahadetnamesi de bulunan alım tarihinden itibaren 3 ay içerisinde işlemler yapılmalıdır.
Süre aşıldığı takdirde K.T.K nun 20/1-a/1 maddesinden ceza işlem uygulanır.
30 Dakika
 
 
 
 
 
TÜZEL KİŞİ
1-İmza sirküleri
2-Ticaret sicil gazetesi
3-Faaliyet belgesi 
4-Şirket yetkilisi veya vekili
 
 
 
 
AD VE SOYAD VE TİCARİ UNVANA GÖRE TESCİL İŞLEMLERİ
 
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
AÇIKLAMA
TAMAMLANMA SÜRESİ
 
 
GERÇEK KİŞİ
1-Araç Faturalı ise, Yeni kayıt işlemi için uygulanan tescil işlemleri uygulanır.
2-Araç Şubemize tescilli ise, dilekçe ile müracaat edilir.
3-Araç başka İl’den nakil geliyor ise, nakil araçlar için yapılan tescil işlemleri uygulanır
4-T.C Ziraat Bankası Trafik Hizmetleri geliştirme fonuna aktarılmak üzere Memur maaş katsayısı x100000 +%18KDV yi ödediklerine dair makbuz istenir.
5-Araca ait Trafik ve Tescil belgeleri ile plakalar
 
 
 
30 dakika
 
ÇALINTI veya EMNİYETİ SUİSTİMAL
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
AÇIKLAMA
TAMAMLANMA SÜRESİ
 
GERÇEK KİŞİ
ÇALINAN ARAÇLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLER:
 
1-Çalındığı tarihten itibaren 1 ay geçmiş olması şartıyla, araç sahibinin istemesi halinde, savcılık veya mahalli zabıtadan alınan, çalınma olayına ait belgenin   eklendiği dilekçe alınır ve trafik kuruluşunca tescil kaydı silinerek vergi dairesine  bilgi verilir.
 
2-Araçla birlikte araca ait belgelerde çalınmış ise sahibine isteği halinde  aracın kayıtlarına çalınmıştır şerhi konulduğuna dair yazı verilir.
 
ÇALINTI ARAÇ BULUNDUĞU ZAMAN YAPILACAK İŞLEMLER:
 
1-Bulunduğu birimden alınacak teslim tutanağı birlikte, Oto Hırsızlık Büro Amirliğinden  aracın bulunduğuna dair belge
2-Dilekçe
3-TÜV muayene istasyonundan tespit
4-Sigorta
 
 
30 dakika
TÜZEL KİŞİ
1-Ticaret Sicil gazetesi
2- İmza Sirküleri
3- Faaliyet belgesi
4- Şirket yetkilisi veya vekâletli vekili
 
 
SASE DEĞİŞİKLİĞİ
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
AÇIKLAMA
TAMAMLANMA SÜRESİ
 
GERÇEK KİŞİ
1-Aracın şase numarasının tespit edilemediği nine dair rapor 
2-Makine mühendisleri odasından araç üzerindeki şase numarasının orijinal olduğuna dair rapor
3-Şoförler Derneğinden Araç Tescil Müracaat işlem formu (2 adet)
4-Trafik tescil şube müdürlüğünden verilecek numara sonrasında Tüv Tespit
 
 
30 dakika
TÜZEL KİŞİ
1-Ticaret Sicil gazetesi
2- İmza Sirküleri
3- Faaliyet belgesi
4- Şirket yetkilisi veya vekâletli vekili
 
TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SÜRÜCÜ BELGESİ İŞLEMLERİ
S.NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
TAMAMLANMA SÜRESİ
 
1
Yeni Kayıt ve Fark İşlemleri
 
1-Sertifikanın aslı.
2-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
3-Sağlık Raporu (aslı) (2 Yıl Geçerli)
4-Kan grubu belgesi
5-Maliyeden harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıfına göre)
6- İki (2) adet biometrik 5x6 ebadında (arka fon beyaz) fotoğraf
7- Sürücü Belgesi değerli kağıt ve hizmet bedeli (134) TL.
8-  Hizmet ve malzeme bedeli (Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfına yatacak(25)TL.
8-Öğrenim belgesi ve onaylı sureti
9-MTSK Müdürlüğüne Müracaat Formu (Onaylı Fotokopisi)
10-Şöförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı (1 Adet Dosya)
1 Saat
2
Zayii
1-
1-       Dilekçe.
2- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
3- Kan grubu belgesi ya da yazılı beyan
4- İki (2) adet biometrik 5x6 ebadında (arka fon beyaz) fotoğraf
5- Sürücü Belgesi değerli kağıt ve hizmet bedeli (Bir defaya mahsus) (13) TL
6- Hizmet ve malzeme bedeli (Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfına yatacak (2) TL: 
7- Sağlık Raporu (aslı) (2 Yıl Geçerli)
1 Saat
3
Yıpranma
 
1-Dilekçe.
2-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
3-Kan grubu belgesi ya da yazılı beyan
4- İki (2) adet biometrik 5x6 ebadında (arka fon beyaz) fotoğraf
5-Eski Sürücü belgesi.
6- Sürücü Belgesi değerli kağıt ve hizmet bedeli (Bir defaya mahsus) 13 TL
7- Hizmet ve malzeme bedeli (Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfına yatacak (2) TL. 
8- Sağlık Raporu (aslı) (2 Yıl Geçerli)
1 Saat
4
Tebdil
 
1-Sürücü belgesinin noterden veya elçilikten tasdikli tercümesi
2-Şoförler ve Otomobilciler Odasından dosya
3-Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi (yabancı uyruklular için ikametgah tezkeresi).
4- İki (2) adet biometrik 5x6 ebadında (arka fon beyaz) fotoğraf
6-Sağlık raporu (aslı)
7-Kan grubu belgesi ya da yazılı beyan
8-Yabancı sürücü belgesi aslı ve renkli fotokopisi
9-Maliyeden harç makbuzu  (Sürücü belgesi sınıflarına göre ödenecektir)
10- Sürücü Belgesi değerli kağıt ve hizmet bedeli (134) TL.
11- Hizmet ve malzeme bedeli (Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfına yatacak (25) TL. 
12-Yabancı sürücü belgesinin renkli fotokopisi
1 Saat
 
 
 SÜRÜCÜ BELGESİ HARÇLARI
A SINIFI (A1 VE A2 DAHİL ​164,40 TL.
​B SINIFI ​495,70 TL.
​F VE H SINIFI ​164,40 TL.
​DİĞER SINIFLAR (C-D-E-G) ​827,00 TL.
 
NOT:
Harçlar ve değerli kağıt bedelleri (kart ücreti) Maliye Bakanlığının veznelerine veya anlaşmala olduğu bankalarına yatırılması gerekmektedir.
 
Trafik Tescil kuruluşlarında harç, değerli kağıt ve hizmet bedeli ücretleri kesinlikle elden tahsil edilmeyecektir.
 
Sürücü Belgesi işlemleri içi internet bankacılığından ödenen harç, değerli kağıt bedeli ve vakıf payı bedellerine ait belgeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 
   5
İdari büro/Dilekçeler
Dilekçe
   6
İdari Büro/E Posta
E-POSTA
   7
İdari Büro/Yeşilkart-Sosyal Yardımlaşma/Yaşlılık Maaşı, araştırma
Nüfus Kayıt Örneği-Valilik Üst Yazı
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
:Trafik Tescil Şube Müdürlüğü
İkinci Müracaat Yeri
:Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü
İsim
:Murat TABAK
İsim
:Serkan ÜSTÜN
Unvan
:Trafik Tescil Şube Müdürü
Unvan
:İl Emniyet Müdür Yardımcısı
Adres
:Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü
Adres
:Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü
Tel
:0282 261 20 94 (5950)
Telefon
:0282 261 20 94 (5955)
Faks
:0282 261 53 87
Faks
:0282 261 53 87
E-Posta
:tekirdagtrafik@egm.gov.tr
E-Posta
:tekirdagtrafik@egm.gov.tr

 

 

 

 

 SÜRÜCÜ BELGESİ RANDEVU

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  • Pamer Akedemik Yayinlar Veri Tabanı
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Tekirdağ Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
  • UPEM
  • TUBİM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER