Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

TDP

:

Aile İçi Şiddet

 

 

 

AİLE İÇİ ŞİDDET
 
Aile içinde meydana gelen, cinsiyete dayalı, kadın üzerinde baskı ve üstünlük kurmayı amaçlayan; tehdit, dayatma, kontrol içeren; psikolojik, cinsel, ekonomik, fiziksel zararla sonuçlanan; kadının insan haklarını ihlal eden öğrenilmiş her türlü eylemdir.
Aile içinde kadına yönelik şiddet kendini bazen sadece fiziksel şiddet olarak gösterirken; bazen fiziksel, duygusal, ekonomik ve cinsel şiddetin bütününden oluşur. Yapılan çalışmalar bize aile içinde kadına yönelik şiddetin sanıldığından çok daha yaygın olduğunu ve her tür sosyo-ekonomik ve kültürel gruptan kadının hayatlarının en az bir döneminde aile içinde şiddet yaşadıklarını göstermektedir.
 
Aile İçinde Kadına Uygulanan Şiddete İlişkin Yanlış İnanışlar
 
-         Aile içinde kadına yönelik şiddet abartılan bir durumdur.
-         Aile içinde kadına yönelik şiddet, sadece aile sorunudur.
-         Aile içinde kadına yönelik şiddet düşük gelir ve eğitimsiz kadınların sorunudur.
-         Aile içinde şiddet gören kadın bunu ister, hak eder.
-         Alkol, işsizlik, ekonomik sıkıntılar aile içinde kadına yönelik şiddetin nedenidir.
-         Şiddet gören kadınlar erkeklerden nefret eder.
-         Şiddet tek taraflı değildir. Çok sayıda erkek şiddete maruz kalmaktadır.
-         Erkekler şiddeti kontrol edemezler, engel olamazlar.
 
AİLE İÇİNDE KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN TÜRLERİ
 
Pisikolojik Şiddet
 
-         Kadına bağırmak
-         Hakaret etmek
-         Aşağılamak
-         Başka kadınlarla kıyaslamak
-         Korkutmak
-         Kıskanmak
-         Kadının nasıl giyineceğine, nereye gideceğine, kimlerle görüşeceğine karar vermek
-         Kadına veya çocuklara zarar vermekle, öldürmekle tehdit etmek
-         Diğer insanlarla ilişkilerini sınırlamak
-         Kendini geliştirmesine engel olmak
-         Yaşadığı şiddetin sorumlusu olarak görmek
-         Kültürel faklılıklarını reddetmek, bastırmaya çalışmak veya bu gerekçeyle kötü muamelede bulunmak.
 
Cinsel Şiddet
 
-         Kadını istemediği yerde, istemediği zamanda ve istemediği biçimde cinsel ilişkiye zorlama
-         Çocuk doğurmaya zorlamak
-         Kürtaja zorlamak
-         Fuhuşa zorlamak
-         Cinsel organlarına zarar vermek
-         Fiziksel özellikleri bakımından başka kadınlarla kıyaslamak
 
Ekonomik Şiddet
 
-         Kadının çalışmasına izin vermemek
-         İstemediği işte zorla çalıştırmak
-         Kadının para harcamasını kısıtlamak
-         Az para vererek çok şey beklemek
-         Aileyi ilgilendiren ekonomik konulardaki kararları kadının fikrini sormadan tek başına almak
-         Kadının parasını, şahsi mallarını elinden almak
-         Kadının terfi etmesini engelleyecek kısıtlamalar getirmek, (İş gezilerine, toplantılara, kurslara katılmasına engel olmak.)
-         Kadının iş bulmasını kolaylaştırıcı becerileri geliştirecek etkinlikleri engellemek
-         İş yerinde olay yaratmak suretiyle kadının işten atılmasına neden olmak
 
Fiziksel Şiddet
 
-         İtip kakmak
-         Tokatlamak
-         Tartaklamak
-         Tekmelemek
-         Kesici ve vurucu aletlerle ya da yakıcı maddelerle bedene zarar vermek
-         Sağlıksız koşullarda yaşamaya mecbur bırakmak
-         Sağlık hizmetlerinden yararlanmasına engel olmak suretiyle bedensel zarara uğratmak
 
Eğer sizde şiddete maruz kaldığınızı düşünüyorsanız polisten yardım isteyin. 

 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • KGYS
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • Polis Radyosu