Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Saray

:

turizm

Turizm
 
       Gezi Yerleri
       Saray ilçesi gezi yerleri ve piknik alanları açısından çok zengin bir ilçedir.İlçenin Kuzeyi ıstranca ormanları ile çevrilidir.
Saray’dan kiyiköy istikametine dogru 10 km ileride saga ayrilarak 8 km’lik toprak yolla ulasilir.Saray, Tekirdag ilinin Karadeniz’e açilan kapisidir. Karadeniz kiyisindaki eski adiyla KASTRO, yeni adiyla ÇAMLIKOY yogun ilgi çeken bir yerdir. Istiranca Daglarinin bir bölümü Saray sinirlarindadir. Mese ormanlari ve orman içi dinlenme alanlari görülmeye deger güzelliklerdir.Kastro, Bahçeköy Deresinin Karadeniz’e döküldügü koydur.2,5 km. kumsal uzunlugu, Istiranca ormanlarinin koyu yesili ve Karadeniz’in maviliklerini birlestiren Kastro, yurdumuzda dahi ender rastlanan turizm noktalarindan biridir.Kastro yöresindeki 329 hektarlik karaçam ormani 18 Nisan 1988’de Milli Park olarak ilan edilmistir.Kastro, Saray’a27 km., Istanbul’a130 km. uzaklikta olmasi sebebiyle günübirlik gelinebilecek konumdadir.Konaklama Tesisleri: Ilçede Belediye ruhsatli 4 otel olup, yatak kapasitesi 180’dir. Turizm Bakanligi müsaadeli konaklama tesisi yoktur.En önemli özelligi 2.5 km’lik kumsalinda Tekirdag-Istanbul-Kirklareli Il sinirlarini barindirmasidir.
 
       BAHÇEKÖY KAYINLI DERE-SULTANSUYU BALABAN ALABALIK ÇİFTLİĞİ
       Saray İlçesine 14 km mesafede olup laladere piknik alanına 3 km dir.Alabalık çiftliği Kıyıköy yolunun üzeri olup ormanla kaplı geniş bir alandadır.Alabalık havuzlarının bulunduğu ve yetiştiriciliğinin yapıldığı tesiste restaurantta bulunmaktadır kapalı ve açık alanı bulunan restaurantta tavada ve güveçte nefis alabalık, bunun yanında fırında mantar çeşitleri yapılmaktadır.Açık alanda doğa ortamına uygun ağaç masa ve sandalyeler bulunmaktadır.
 
       SAFAALAN KORUSU PİKNİK ALANI
       Sefaalan Köyü çıkışında 1 km mesafede bulunan piknik alanında doğaya uygun masaların ve yanlarında barbekülerin bulunduğu güzel bir korudur.Muhtarlıkça kazandırılan piknik alanına gelirken sadece et balık vb. alınılması yeterli olacaktır
       LALA DERE
       Saray İlçesinden Kıyıköy istikametine doğru 8 km ilerisinde bulunan laladere piknik alanı geniş sahası, çocuk parkı,spor alanı,restaurant ve büfesi ile tam anlamıyla bir piknik alınıdır.Restaurantında yaz mevsiminde kuzu/oğlak çevirme ve et ve mantar çeşitleri yapılmaktadır.Piknik alanında tamamen doğa ortamına uygun ağaç masa ve sandalyeler bulunmaktadır.
GÜNGÖRMEZ MAĞARALARI (KANARA)
       TARİHİ AYAZPAŞA CAMİİ
       Sosyal kültürel eserlerinin başında 1539 da Ayaş Mehmet Paşa tarafından yaptırılan Ayaspaşa Cami, Ayaspaşa hamamı ve külliyesi gelmektedir.Ayaspasa Cami: Kubbeyle örtülü son cemaat yeri ile ana mekandan oluşan kesmetaş duvar örgülü küçük bir yapıdır.Ana mekan kubbe ile örtülü olup ince silindirik gövdeli minare tek şerefelidir.Kırım Giray Han Mezarları: Ayaspaşa cami avlusundadır.Kırım Han)arının ikinci yurdu olan Saray’da yaşamış ve Saray’a gömülmüş olan ILDevlet Giray Han,ll.Fetih Giray Hanjslam Giray l-lan,Arslan Giray HanjV.Devlet Giray HaniiLSelim Giray Han ve Şehbaz Giray Han’ın mezarları Ayaspaşa cami avlusundadır.Selçuklular döneminde Türklerin Anadolu’ya yerleşmeleriyle birlikte Trakya’ya akınlar yapmaya başladılar. Anadolu beyliklerinden Aydrnoğullan Beyhği, Çanakkale Boğazı üzerinden Vize’ye kadar gelmiştir.1357 yılında Süleyman Paşa komutasındaki Türk kuvvetleri Tıakya’nın büyük bir bölümünü ele geçirdiler. Ancak Trakya’nın fethi 1365— 1368 yıllan arasında Rumeli Beylerbeyi Lala Şahin Paşa ve onun kumandanı Hacı İlbey tarafindan tamamlandı. Bölgenin Türkleşmesi Anadolu’daki Yörüklerin toprak verilmek suretiyle Trakyaya gönderilmeleriyle sağlanmıştır.Bölgeye yerleşen Yörük boyları, hayvancılık ve tarımla geçimlerini sağlamışlardır.Fatih sultan Mehmet döneminden 19. yüzyılın sonlarına kadar Edirne vilayeti sancağının, Vize kazasına bağlı bir nahiye olan Saray,Edirne ile İstanbul arasındaki yol üzerinde bulunmasından dolayı önem kazanmıştır.Sarayın asıl gelişimi ve imarı Ayas Mehmet paşa zamanında gerçekleşmiştir.1536-1539 yılları arasında Kanuni Sultan Süleyma’nın Sadrazamı olan Ayas Mehmet paşa kendine vakıf olan bağlanan saraya Ayas Mehmet paşa camii medrese ve Külliyesi ile hamamını yaptırarak kenti önemli bir merkez haline getirmiştir.Saray’ın Osmanlı dönemindeki önemli bir yeri de Kırım ilanlarına ikinci yurt olmasıdır. Osmanlı İmparatorluğu içindeki Kırım Hanliğından çeşitli nedenlerle uzaklaştırı bn Han ve Kalgaylar, Saray ve çevresindeki köy ve ‘çiftliklere yerleştirilmişlerdir. Günümüzde Saray Ayas Paşa Camii avlusunda gömülü olan Kırım Hanları şunlardırII Devlet Giray Han ölümü 1725II Fetih Giray Han : ölümü 1726İslam Giray Han ölümü 1742Arslan Giray Han : ölümü 1767IV.DevletGirayilan :ölümü 1780III Selim Giray Han ölümü 1785Şehbaz Giray Han ölümü 179218.yüzyılın sonları Osmanlı İmparatorluğunun gerileme döneminden çöküş dönemine geçtiği dönemdir. Yüzyılın ikinci yarısındaki Fransızİhtilalinin (1789) yeşerttiği etnik milliyetçilik sonucu balkanlarda başlayan başKaldırmalar ve isyanlar bölgenin etnik yapısınıBozmuştur. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) imzalanan Berlin Antlaşması ile Bulgaristan kurulurken bunun sonucunda binlerce Türk Edirnenin doğusuna ve Anadolu’ya göç etmiştir.I Balkan Savaşı (1912) sırasında Trakya, Çatalca’ya kadar,Bulgaristan’ın işgaline maruz kalmış, l1.Balkan savaşı ile Edirne ve Kırklareli Osmanlı Devleti tarafından alınabilmiştir.Osmanlı Devletinin I Dünya Savaşında (1914-1918) yenilmesiyle itilaf Devletleriyle 30 Ekim 1918 tarihinde Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır.
 
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • KGYS
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • Polis Radyosu